Tholen - Hoewel jaarrond beschikbaar, zijn spruiten nog altijd een seizoensproduct. Het spel van vraag en aanbod is inmiddels goed op gang gekomen, vertelt Menno Molenaars van Van Oers United. Veel telers zijn begonnen met oogsten maar zien de sporen die de lange droge zomer heeft nagelaten terug in de oogst. "We beginnen een beter beeld te krijgen. Wat we zien is dat de opbrengsten een flink stuk lager liggen dan geraamd, zowel in kilo's als in de maatvoering."

De sortering is over het algemeen fijner dan andere jaren en dat zal de komende maanden ook niet veranderen. "De belangrijkste groeimaanden liggen achter ons, tijd voor de natuur om te compenseren is er eigenlijk niet meer, ook omdat er nu wekelijks al arealen worden geoogst gezien de vraag. De traditioneel spruitenetende landen, Zuid-Europa, Duitsland en ook Nederland, trekken aan de markt. Richting de winter is de verwachting dat de vraag verder toeneemt."

De prijzen lagen de afgelopen weken goed op niveau. "Puur gekeken naar de opbrengsten mogen de prijzen op dit moment wel naar een wat hoger niveau gaan. Door de extreme weersomstandigheden zijn de teeltkosten hoger dan anders." De droogte en warmte heeft geen invloed gehad op de kwaliteit en houdbaarheid. "Die is gewoon goed", aldus Menno. "Ik ben daarom ook positief over de verwachting de komende twee tot drie maanden."

Voor meer informatie:
Van Oers United
Menno Molenaar
Zomerlandseweg 1
3274 LX Heinenoord
T : +31 (0) 880 644501
M: +31 (0)6 532 52 597
F: + 31 (0) 186 608 051
mmolenaar@vanoersunited.com
www.vanoersunited.com