Sinds 1 januari 2018 is de zuiveringsplicht een feit. Wat is de stand van zaken? Waar laten telers nog steekjes vallen, maar vooral: wat zijn bruikbare oplossingen?

Op 4 oktober aanstaande, vindt het WaterEvent 2018 plaats. Op deze dag zijn onder andere de handhavers aanwezig die toezicht houden op de zuiveringsplicht glastuinbouw. Wat komen zij zoal tegen in de praktijk en hoe wordt de emissie geconstateerd? En hoe kunt u omgaan met lozingen in verband met calamiteiten en emissie ontstaan door lekkages in het watersysteem?

Kom naar het WaterEvent en laat u informeren, discussieer mee over verschillende onderwerpen omtrent water en deel uw ervaringen. Meld u aan voor het WaterEvent 2018.

Voor meer informatie:
LTO Glaskracht Nederland
www.ltoglaskracht.nl