De term aquaponics refereert naar het tegelijkertijd telen van groenten en het kweken van vissen. Het is een duurzame teeltmethode waarbij de uitwerpselen van vissen worden aangewend als voedingsstof en voor de kweek van groenten. Een aquaponics systeem resulteert, in vergelijking met de klassieke systemen, in minder waterverbruik, minder afvalproductie en minder gebruik van synthetische meststoffen. De technologie is echter nog onbekend en dus onbemind. Het Interreg France -Wallonie Vlaanderen project Smart Aquaponics wil hier verandering in brengen. Met Europese steun zullen instrumenten worden ontwikkeld om het concept aquaponics kenbaar te maken.

Apps en games

Er zal een smart game ontwikkeld worden om scholieren, hogeschool - en universitaire studenten te leren om een aquaponics systeem te bedrijven. Tevens zal er een app worden ontwikkeld zodat particulieren en professionelen een aquaponics systeem vanop afstand kunnen monitoren en beheersen. Tot slot zal er ook een beslissingsmodel worden ontwikkeld om de rendementen te voorspellen.

Lanceringsevenement

Het volledige project wordt toegelicht op 20 september 2018 tijdens een lanceringsevenement in Rijsel. De faculteit Gembloux Agro -Biotech van de Universiteit van Luik ( ULiège) is projectcoördinator van Smart Aquaponics . De overige projectpartners zijn Howest, Yncréa, Vigo Universal, Groupe One, PTI, PCG, Aquimer, Vlakwa, Pôle Légume Nord, Atelier Bossimé, Aqua4C en UniLaSalle.

Voor meer informatie:
www.smart-aquaponics.com 
charlotte.boeckaert@vlakwa.be