Marokko exporteerde een totaal van 48.201 ton paprika's naar de EU in het seizoen 2009-2010, een daling van 12% ten opzichte van vorig seizoen. In 2008-2009 werd 54.859 ton paprika's geëxporteerd, volgens de gegevens van het Marokkaanse exportbureau (EACCE)

Tussen september 2009 en augustus 2010 ontving Spanje 36%, het leeuwendeel van de Marokkaanse paprika-export. Daarna kwam Frankrijk met 28%, Duitsland 16% en Nederland 6%.

Sinds 2006 hebben Spanje, Frankrijk en Duitsland de Marokkaanse paprika-exportmarkt gedomineerd zoals in onderstaande grafiek blijkt.

Marokkaanse paprika-export naar EU


Eigen uitwerking met gegevens van EACCE
*Andere landen: Roemenië, Polen, Ierland, Griekenland, Denemarken en België

Zoals te zien is in de grafiek is het volume van de paprika-export naar EU landen gestegen van 38.435 ton in 2006-2007 naar 48.210 ton in 2009-2010, een stijging van 25%. Toch heeft deze markt erg gefluctueerd gedurende de 3-jarige periode.

Ups en Downs

Tijdens de eerste 3 jaar van de onderzochte periode, liet de paprika-export een opwaartse trend zien, met als belangrijkste bestemmingen: Spanje, Frankrijk en Duitsland. Maar in het seizoen 2009-2010 kwam daar verandering in, de uitvoer naar de topbestemmingen daalde en de export naar andere landen steeg.Nederland, Italië en Portugal zijn de grootste stijgers bij paprika-export uit Marokko de laatste 3 jaar. Tussen 2007 en 2010 steeg de export naar Nederland met 958%, Italië 339% en Portugal 272%.

Syngenta Seeds Vegetables Peppers Vandaag - december 2010