Nederlandse jongeren van 11 tot en met 16 jaar zijn gezonder gaan eten en leven vergeleken met 2001. Dat blijkt uit het zogenaamde HBSC-onderzoek. Jongeren ontbijten vaker, eten meer fruit en groente en minder snoep en frisdrank, geeft de website Voeding Nu aan.

Er is een duidelijk verschil in de gewoonten van basisschoolleerlingen en middelbare scholieren. Basisschoolleerlingen leven over het algemeen gezonder dan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook blijken jongens iets minder gezond te eten dan meisjes. Zij gebruiken meer frisdrank en snoep, minder groente en fruit en ontbijten minder vaak.

Opleiding

Een ander opmerkelijk verschil is dat hoger opgeleide jongeren (havo en vwo) een gezonder eetpatroon hebben dan lager opgeleide jongeren (vmbo). Bij volwassenen is dezelfde trend te zien. Bovendien worden de verschillen tussen lager en hoger opgeleiden steeds groter. Daarom stellen de onderzoekers dat preventie van problemen bij lager opgeleiden voorrang moet krijgen.

Alcohol

Het alcoholgebruik onder jongeren is sinds 2003 gedaald. Het percentage jongeren tot 16 jaar dat ooit alcohol heeft gebruikt is gedaald van 83,5 procent in 2003 naar 65,7 procent in 2009. Maar het beeld dat áls jongeren drinken, ze ook veel drinken, blijft onverminderd overeind.

De HBSC-studie (Health Behaviour in School-aged Children) is in opdracht van de WHO uitgevoerd. Het Trimbosinstituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit Utrecht hebben hiervoor samengewerkt.

Bron: Voeding Nu