President Obama ondertekende de Healthy, Hunger-Free Kids Act op 13 december. Deze wetgeving is een subsidie met een waarde van $4,5 miljard en houdt in dat de vergoeding voor schoollunches en het aanbod van groenten en fruit op Amerikaanse scholen zal worden verhoogd.

Een woordvoerder geeft aan dat deze wetgeving het welzijn van meer dan 31 miljoen Amerikaanse kinderen bevorderd.

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat Amerikaanse kinderen gezondere en voedzamere maaltijden krijgen. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een extra 29 miljoen maaltijden per jaar via naschoolse programma's.

Bron: The Packer