De telers van FresQ FrEsteem vormen een belangrijke aanbieder voor 100% Hollandse kwaliteit tomaten, ook in de winter. Tomaten in alle variëteiten bieden zij jaarrond aan en beleveren daarmee de klanten die waarde hechten aan probleemloos product met hoge smaakwaardering. Voor grote en kleine volumes van voedselveilig product vormt deze groep gemotiveerde telers een partij waar je als klant op kunt bouwen. FresQ FrEsteem neemt ruim driekwart van het areaal belichte teelt in Nederland voor haar rekening.FresQ FrEsteem bouwde een reputatie op met betrouwbaar, hoogwaardig en voedselveilig product. Borging van deze goede naam vindt plaats door een strikt gewasbeschermingregime op de teeltbedrijven en veelvuldige residu- en procescontroles. Ook in de verpakkingsbedrijven van de telers worden audits en procedures nauwlettend opgevolgd. Het beoogde doel, tevreden klanten jaarrond probleemloos bedienen met 100% betrouwbaar product bereikt FresQ FrEsteem op deze wijze met zekerheid.

De tomatentelers van FresQ FrEsteem zien jaarrond levering als een extra service voor klanten. "Je wilt klanten het hele jaar door helpen en ontzorgen. Bovendien geloven wij in de kwaliteit en voedselveiligheid van Hollands product. En we zien dat steeds meer klanten hier ook in geloven. En als je dan ook nog een assortiment kunt bieden, dan léver je gewoon. In het najaar afhaken en klanten in de winter zelf product elders laten sourcen en in het voorjaar ineens weer aanwezig zijn, is voor ons verleden tijd. Klanten rekenen nu op ons en dat vertrouwen beschamen we niet", aldus Edwin de la Combé van teeltbedrijf CombiVliet.

Het beschikbaar winterassortiment bij FresQ FrEsteem is als volgt:
  • Petit Sweet – Mini troscherrytomaten
  • Sweet Pearl – Troscherrytomaten
  • Red Pearl – Cocktailtrostomaten
  • Roma Pearl – Pruim cocktailtrostomaten
  • PomoDolce – Cherry pruim trostomaten
  • PomoPrimo – Mini San Marzano trostomaten
  • Bella Donna – trostomaten
  • Roma Donna – Pruim trostomaten
Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen met FresQ FrEsteem via 0174-519200