Gemeentebelang Westland ziet graag dat het Westlands Interventieteam een andere naam krijgt. Daartoe dient de partij een motie in tijdens de raadsvergadering. Het WIT spoort illegale arbeid op en straft overtredingen af. Het team is echter ook buiten het Westland actief en de naam WIT dekt volgens GBW daarom niet de lading. Onlangs verscheen een rapport van het WIT, met cijfers over de fraude die zij constateerden. De naamgeving van WIT wekte de indruk dat deze fraudeurs vooral in Westland zouden zijn. Een naam als Arbeids Interventie Team zou volgens GBW de lading beter dekken. De partij vraagt het college om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp te verzoeken de naam van het interventieteam te wijzigen.

LTO Glaskracht Noord voorzitter Jos van der Knaap heeft de verwarring over de naam WIT al eerder aan de kaak gesteld bij de Arbeidsinspectie, tijdens een gesprek over de uitkomsten van het rapport. "De Arbeidsinspectie zij dat zij hier niet speciaal bij stil gestaan hebben. Wij hebben in ons gesprek gevraagd om het team een andere naam te geven, aangezien het gebied waar gecontroleerd wordt groter is dan het Westland", zei Jos van der Knaap eerder. De motie van GBW komt volgende week dinsdag 30 november in de gemeenteraad in stemming.

Bron: Het Hele Westland