Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Donderdag 3 juli, 9.00 tot 17.00 uur

Biologische velddag in teken van bodemleven

De derde Biologische Velddag wordt gehouden op 3 juli. Op deze dag wordt ook op het gangbare bedrijf van PPO-Agv een themadag Bodem 2008 gehouden. Beide evenementen staat in het teken van het bodemleven. Het wordt een interessant en levendig programma met veel nieuws,praktische informatie en een uitgebreid programma van demovelden,demonstraties, presentaties en informatiebeurs.De landelijke demodag 'Bodem 2008' wordt georganiseerd op het terrein van proefbedrijf PPO-agv aan de Edelhertweg 1e de Broekemahoeve aan de Elandweg te Lelystad. Op dit terrein worden de demonstraties met betrekking tot minimale grondbewerking, woelen, ploegen, insporing en brandstofgebruik gegeven. Ook vind u hier de demovelden met de ingezaaide spinazie en vlas, het demoveld met de insporing en het woelen. Tevens vindt u op dit terrein de presentaties en de infomarkt met betrekking tot bodembewerking en bandenzaken. De toegang is gratis. U kunt parkeren naast het demonstratieterrein bij PPO, ingang Edelhertweg.
Het terrein is geopend van 9.00 tot 17.30 uur.

'Bodem 2008' zal bestaan uit de volgende activiteiten:
 • Demoveldjes en informatietrein bodemzaken.

  Op de velden rond de Broekemahoeve zijn een groot aantal demovelden aangelegd voor het thema bodem. Bijvoorbeeld de invloed van groenbemesters op bodemstructuur, beoordeling van bodemstructuur, aanleg en onderhoud van drainage, verschillende systemen van grondbewerking (diepspitten, ploegen, ..) bodemgezondheid en micro-organismen, aaltjesmanagement e.d.. Deskundigen geven toelichting bij deze demo’s. Bezoekers kunnen deelnemen aan de informatietrein, waarbij ze langs de verschillende objecten worden gereden waarbij een presentator een korte toelichting geeft.
 • Demovelden en demonstraties Biovelddag.

  Op diverse velden zullen de nieuwste biologische rassen van ui, peen, zomergraan, groentegewassen e.d. te zien zijn. Vanwege het jaar van de Aardappel zal ook aan de rassenkeuze en biologische teelt van aardappelen speciaal aandacht worden besteed. Daarnaast worden nieuwe technieken voor schoffelen, onkruidbestrijding, toepassing van stroken compost voor onkruidbestrijding e.d. worden gedemonstreerd.
 • Workshops Bodembeoordeling.

  In het kader van de Biovelddag organiseert het CBL en het Groenhorst College ook een aantal workshops over de beorodeling van de bodemkwaliteit. Bezoekers kunnen een eigen monster meenemen en laten beoordelen. Meld u zich hiervoor wel even van tevoren aan via de contactpagina van deze website. De eisen waaraan een monster moet voldoen en hoe u een kluit kunt steken staat vermeld in dit bestand 
 • Informatiemarkt Biovelddag en Bodemzaken.

  Centraal op het terrein staat de informatiemarkt. In stands kunnen bedrijven en instanties zich presenteren, die producten of diensten leveren op het gebied van biologische landbouw of op het gebeid van bodemzaken. Standhouders, die zich speciaal richten op de biologische landbouw, zullen bij elkaar geplaatst worden, dicht bij de biologische catering, zodat er een herkenbare Biovelddag hoek ontstaat. In en rond de gebouwen van de Broekemahoeve wordt ook de informatiemarkt 'Bodemzaken' ingericht. Hier is plaats voor bedrijven en instanties die actief zijn op het gebied van monster name en bodemanalyse, advies diensten, bemesting, groenbemesters, bodemverbeteraars, compost, ontwatering, e.d. Nabij de velddemonstraties en demovelden berijding en grondbewerking wordt een informatie beurs ingericht waar leveranciers zich kunnen presenteren op het gebied van banden, minimale grondbewerking, woelen van grond e.d. Bezoekers kunnen op deze stands nadere informatie krijgen over de gedemonstreerde banden.
 • Workshops en korte presentaties over bodemzaken en berijding.

  Een aantal onderwerpen zoals bodemverbeteraars, compostgebruik, bodemscan, wormenproblematiek e.d. zal in de vorm van korte presentaties en workshops worden behandeld. Daarbij zal de inbreng van gebruikservaringen uit de praktijk ook een belangrijk rol spelen.
 • Presentaties bandenkeuze, bandengebruik en grondbewerking.

  Voorafgaand aan de demonstraties worden korte presentaties verzorgd over deze onderwerpen, als aanvulling op de toelichting bij de demonstraties.
 • Demovelden berijding en grondbewerking.

  Op deze demovelden is te zien zijn wat de invloed van verschillende banden, bandspanning e.d. op insporing, grondverdichting e.d. Daarvoor zal vooraf al een strook vlas en spinazie worden ingezaaid met zaaicombinaties met verschillende typen banden en verschillende bandspanning. Er is te zien of en welk effect de insporing heeft gehad op de opkomst van de beide gewassen. Daarnaast zal van elk systeem dat op de demodag gedemonstreerd wordt met ploegen met verschillende banden en bandspanningen, rijden met kipper of tank en grondbewerking, een klein demoveld worden aangelegd, waar al metingen naar insporing, bodemverdichting e.d. zijn gedaan. Op de Demodag worden bezoekers langs deze velden geleid, waarbij toelichting wordt gegeven.
 • Geleide demonstraties met verschillende ploegbanden in de voor en bovenover ploegen.

  Met verschillende trekkers, banden en ploegen worden de verschillen getoond van minimale rijschade en optimaal ploegwerk. Past de extra brede band nog wel in de ploegvoor of gaan we over naar bovenover ploegen? Of gaan we dan ook over naar rupstrekkers? Bij de velddemonstraties zal hier nader toelichting worden gegevens door een mechanisatiespecialist en kunt u de systemen in werking zien.
 • Geleide velddemonstraties berijding met kippers en tankwagens.

  Welke banden passen het beste onder een kipwagen op tandem of drieasser? Wat is de grondverdichting van grote zware voertuigen op brede banden met hoge bandspanning? Een aantal systemen van voertuigen, banden en onderstellen wordt gedemonstreerd en kritisch toegelicht.
 • Invloed bandspanning op brandstofverbruik.

  Een juiste keuze van banden en een aangepaste bandspanning leidt niet alleen tot lage bodembelasting, maar ook tot duidelijk besparing op brandstof. De verschillen zullen praktische worden getoond in een interessant demonstratie.
 • Geleide velddemonstraties minimale grondbewerking.

  In een goede bodemstructuur moet zo weinig mogelijk worden gerommeld. Minimale grondbewerking bespaart ook kosten. Na een korte presentatie over het thema worden verschillende systemen van minimale grondbewerking gedemonstreerd, waarbij ook een relatie wordt gelegd naar het rijpadensysteem met telen in onbereden grond. Verschillende werktuigen en systemen zullen worden gedemonstreerd.
 • Geleide velddemonstraties woelen van grond.

  Op percelen met een sterk verdichte laag in de ondergrond kan woelen nuttig zijn. Welke typen woelers zijn er en wat is het verschil in werking? Dat zal in de demonstraties worden gedemonstreerd en toegelicht. Ook dat in veel situaties woelen niet nodig is of alleen een combinatie van maatregelen duurzaam effectief is.
Voor meer informatie: www.bodem2008.nl

Publicatiedatum: