Als lid van de BCO en leverancier van het komkommerras Hi Power volgen Tom Koot en Cees Ammerlaan van Nunhems BASF Vegetableseeds de proeven in de Winterlichtkas met veel interesse. Ze laten weten verbaasd te zijn over de huidige tussenstand.

 

Dankzij lichte kas ruimte voor schermen
Dit seizoen is er gekozen voor een planting van 27 december, wat vroeg is voor een onbelichte hogedraadteelt. De klimaatdoelstellingen die moeten worden behaald zorgen ervoor dat er in deze kas meer geschermd is dan in de praktijk. Doordat de kas ruim 10% lichter is kunnen we deze uitdaging aangaan. Deze 10% extra licht moet natuurlijk omgezet worden in extra productie. Deze productie toename zien we voor een gedeelte terug in de winter (tot maart). Waar het extra licht ook voor gezorgd lijkt te hebben is een toename van de productie na maart. De plant heeft in een moeilijke donkere periode meer licht gehad, wat zorgt voor een productiever gewas, ook in een later stadium.

Topproductie
Zoals het er nu naar uitziet is dat enorm goed gelukt. De productieteller staat op 29 augustus op 229 st/m2 met een gemiddeld vruchtgewicht van 433 gram. De 100 kg/m2 is op een haar na gehaald. De planning is om de teelt door te trekken tot ongeveer 15 november. We zijn dan ook zeer benieuwd waar dit gaat eindigen.

Eén jaarrond teelt door aanaarden
Een andere zeer interessante ontwikkeling is dat we door 2 keer aan te aarden nog steeds met dezelfde planten aan het telen zijn. Er is dus niet opnieuw geplant. Het gewas oogt ondanks de warme zomer nog steeds vitaal en productief. Een kanttekening hierbij is dat de verschillen tussen de planten soms aanzienlijk zijn.

Bron: Kas als Energiebron