Vanwege de toenemende vraag in het buitenland naar On the way to PlanetProof certificering is een Engelse versie van het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten gepubliceerd. Certificering op basis van dit schema is mogelijk in Nederland en overige landen van Centraal-Europa volgens de indeling van de EU*. De vertaling van het schema naar andere talen wordt nog niet gepland.

*Landen van Centraal-Europa zijn: Nederland, België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Verenigd Koninkrijk.

Voor de certificering in de overige landen van Centraal-Europa gelden de volgende voorwaarden:
  • Teelt buiten Nederland voldoet zowel aan de wetgeving in het betreffende land als aan de eisen van On the way to PlanetProof.
  • Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen betekent dit dat deze een toelating moeten hebben voor het betreffende gewas in het eigen land én in Nederland, en dat de stoffen van Lijst I, bijlage 2c van het certificatieschema (actieve stoffen waarvoor een milieuvriendelijker alternatief wettelijk is toegelaten), niet zijn toegestaan.
Naast certificering in Centraal-Europa is er een certificatieschema voor productie in Zuid-Europa. Kijk hier voor meer informatie over certificering van On the way to PlanetProof producten in de verschillende regio's van Europa.

Voor meer informatie:
SMK
www.smk.nl