Tholen – Total Produce heeft op 31 juli groen licht gekregenvan de Europese Commissie (EC) om 45% van de aandelen van het Amerikaanse Doleover te nemen. De Ierse multinational telt 260 miljoen euro neer voor het45%-aandeel. De goedkeuring kwam eerder dan verwacht.

De EC keurt de deal goed onder de voorwaarde dat Dole hetZweedse Saba Fresh Cut afstoot. De Europese Commissie maakt zich zorgen over deconcurrentie in de Zweedse markt na de overname. Zowel Total Produce als Doleis actief in Zweden. Voor de gesneden producten zou alleen Salico als eensignificante concurrent overblijven. Volgens de EC zou hierdoor te weinigconcurrentie in de markt overblijven. Total Produce liet in reactie weten datdeze voorwaarde "geen materiële impact heeft op de strategische motivering ofde commerciële waarde van de transactie."

In februari 2018 maakte Total Produce de aankoop van 45% vande aandelen Dole bekend. De deal moest echter nog ter goedkeuring voorgelegdworden aan de EC. In de eerste verwachting zou de EC niet voor het einde vanhet jaar reageren op de deal, maar die verwachting blijkt niet uitgekomen. De ECkeurde vorige maand de overname goed. Daarmee krijgt Total Produce 45% van deaandelen Dole en een optie op de resterende aandelen Dole in de komende vijfjaar.