Directeur

De Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland u.a. heeft als doel het behartigen van de belangen van de aangesloten leden binnen het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland te Dinteloord. Zij richt zich daarbij primair op het efficiënter en duurzamer maken van het productieproces van de aangesloten zeven glastuinbouwbedrijven. De Coöperatie zorgt onder andere voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de instandhouding van collectieve voorzieningen op het gebied van energie, gietwater en spuiwater. Daarnaast heeft zij ten doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen leden en het op peil brengen en houden van een kwalitatief veilige en hoogwaardige inrichting van het gebied, zo nodig in samenwerking met het naast liggende bedrijventerrein en suikerfabriek en met de relevante overheden.


Directeur


De functie

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de besluiten van het bestuur. Hij/zij draagt zorg voor een efficiënt functionerende organisatie en is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering.

Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en functioneren van de collectieve voorzieningen en zorgt voor een transparante financiële administratie en verslaglegging, voor het naleving door de Coöperatie van wet- en regelgeving en voor een goede samenwerking met zowel de leden als de externe stakeholders.

Hij/zij geeft hiervoor leiding aan een administratiekantoor en aan een of meerdere operationele managers en monteurs, die de installaties beheren.

Hij/zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het bestuur over het functioneren van de organisatie, nieuwe taken en aanpassingen van installaties en voorzieningen.


Functie-eisen

De directeur heeft ervaring met het leiding geven aan een vergelijkbare organisatie of heeft aantoonbare kennis en ervaring om een dergelijke functie naar behoren te kunnen vervullen.
Hij/zij heeft kennis van de glastuinbouw, de energie en watervoorziening voor glastuinbouwbedrijven en een gedegen financieel inzicht voor het opstellen van voor- en nacalculaties, financiële en directieverslagen.

Hij/zij is ondernemer met oog voor de collectieve belangen en de duurzaamheids-doelstellingen van de Coöperatie.


Persoonsprofiel

De directeur is samenwerkingsgericht en werkt vanuit verbinding. Daarnaast bezit de directeur goed communicatieve eigenschappen voor het vertegenwoordigen van de Coöperatie in overleggen met overheden, bedrijven in de omgeving en regionale belangengroepen.

Hij/zij heeft een HBO denk-/werkniveau en heeft gevoel voor techniek en innovaties op het gebied van energievoorziening, waterhergebruik en verminderen van uitstoot.

De directeur stelt zicht onafhankelijk op bij discussies tussen leden en draagt bij aan een goede harmonie binnen de coöperatie.

Daarnaast kan hij/zij zich zakelijke opstellen bij het nakomen van contributies en afdrachten door de leden en bij het sluiten van overkomsten met leveranciers.


Leidinggeven

De directeur heeft leiding aan de operationele manager, onderhoudsmonteurs en administratief medewerkster. Deze personen zijn niet in dienst bij de coöperatie, maar hebben een dienstverleningsovereenkomst of anderszins.


Tijdsbeslag, aanstelling en vergoeding

De verwachting is dat de functie ca 1 tot 2 dagen per week aan tijd vraagt. Gemiddeld zal de tijdsbelasting 12 uur per week zijn.
De aanstelling gebeurt met een dienstverleningsovereenkomst van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.  Aanvang overeenkomst is medio januari 2020.

Uw schriftelijke reactie per email, voorzien van CV, kunt u uiterlijk 30 november 2019 richten aan:

Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland u.a.

t.a.v. het bestuur

per email: directieglastuinbouw@nieuwprinsenland.nl

 


© GroentenNieuws.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven