Nieuwe calciumbron onderzocht voor gebruik in Nederlandse kas

Dat calcium belangrijk is voor plantgroei, is al even bekend. Minder bekend is het gebruik van calciumthiosulfaat in de glastuinbouw. In ieder geval in Nederland.  Reden voor Tessenderlo Kerley International om dit voorjaar het gebruik van calciumthiosulfaat onder glas te onderzoeken in gerbera. Dit nadat…

Friese middelenkasten opgeschoond tijdens bezemactie

Tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast Friesland’ die afgelopen winter is uitgevoerd, konden agrariërs kosteloos en anoniem oude gewasbeschermingsmiddelen inleveren. De Provincie Fryslân gaf CLM Onderzoek en Advies en LTO Noord de opdracht om via deze actie verantwoorde en laagdrempelige afvoer van…

BYAS

Profiteren van bacteriën in vertical farming

Veel vertical farms worstelen met het garanderen van optimale voedselveiligheidsomstandigheden. Bacteriën in de groeimedia worden met grote argwaan bekeken volgens dr. Leonard Lerer, oprichter en CEO van Back of the Yard Algae Sciences (BYAS). "De meeste mensen zeggen dat een goede vertical farm…

Facebook Herenboeren De Groote Heide

Zelfgebouwde machine vangt coloradokever

De Herenboeren van De Groote Heide hebben het voor elkaar. Een zelfgebouwde machine vangt de coloradokever. Maar het kan nog eenvoudiger. De kruimeldief die werd gebruikt om de kevers op te zuigen die de machine had verzameld, kun je ook direct gebruiken om kevers van het veld te halen. Dat scheelt een…

Sluipwesp als bestrijder stinkwants volgend jaar op de markt verwacht

Koppert Biological Systems ontwikkelt een natuurlijke oplossing voor de bestrijding van de zuidelijke groene stinkwants (Nezara viridula). Er wordt hard gewerkt om een Europese sluipwesp als bestrijder van Nezara beschikbaar te krijgen in 2022. De zuidelijke groene stinkwants teisterde de afgelopen…

Tomatentelers hopen op verlenging toelating Verimark vanaf 15 juli

Vandaag, 18 juni, vervalt de vrijstelling voor het gebruik van Verimark in de bedekte substraatteelt van tomaat. Het middel helpt telers tabakswittevlieg te bestrijden. Om ook…

Kritiek op herbeoordeling glyfosaat

Recent heeft een Europese herbeoordeling van glyfosaat plaatsgevonden. De resultaten zijn gepubliceerd en leren dat het onkruidbestrijdingsmiddel door vier…

Europol vangt 1200 ton illegale gewasbescherming

Europol heeft dit voorjaar tijdens een internationale actie 1203 ton illegale gewasbescherming van de markt gehaald. 35 landen deden mee tijdens de actie die werd gehouden van…

CABI

Tomatentelers Kenia wegwijs gemaakt in biologische bestrijding Tuta absoluta

Tomaten zijn populair in Kenia, maar de teelt is moeizaam. Onder meer vanwege een hoge plaagdruk. Tuta absoluta is zo'n plaag die telers parten speelt. 98% van de Keniaanse telers heeft ermee te maken. CABI en Koppert Biological Systems maakten op initiatief van het Nederlandse ministerie van LNV telers…

Uitvloeier versterkt rupsenmiddel

Bt-producten, met Bacillus thuringienis stammen, nemen een steeds belangrijkere plek in in diverse IPM-teeltsystemen voor rupsenbestrijding. Zo ook Lepinox Plus. De…

Resultaten herbeoordeling glyfosaat gepubliceerd

Vorig jaar is op verzoek van de Europese Commissie glyfosaat opnieuw beoordeeld door de Assessment Group on Glyphosate. Dit om een hernieuwde toelating van het…

On-site plantpathogeen detectie en barcode sequencing: sneller actie tegen ziekten

In het project On-site plantpathogeen detectie en barcode sequencing wordt onderzocht of de diagnostiek van plantenpathogenen uit de laboratoriumomgeving kan worden gehaald en meer on-site (laten) uitvoeren. Op die manier krijgen telers sneller en beter inzicht op hun bedrijf en kunnen sneller actie…

Zwitsers verwerpen verbod kunstmatige gewasbescherming

In een referendum heeft de Zwitserse bevolking zich gisteren met een duidelijke meerderheid uitgesproken tegen een verbod op synthetische gewasbescherming. Ruim zestig procent…

Overname Belchim door Japanners helemaal rond

Ook de laatste 32% van de aandelen van Belchim Crop Protection zijn overgenomen door Mitsui & Co. Daarmee is de overname, die in 2019 in gang werd gezet, helemaal rond.  Sinds dit…

Aandacht gevraagd voor plagen in nieuw rondje komkommer

Met de zomer in aantocht, start op steeds meer bedrijven de tweede komkommerteelt. Tijd om de biologische bestrijding weer goed onder de loep te nemen. Biobest adviseur Marvin…

Eerste bruingemarmerde schildwantsen in Limburgse boomgaard aangetroffen

De bruingemarmerde schildwants voelt zich goed thuis in Zuidelijk Nederland. Dit voorjaar werden grote aantallen overwinterde wantsen gevangen in tuinen in Limburg. Begin juni…

Naktuinbouw

"Grote kennisbehoefte over nieuwe ziekten en plagen"

Er is een grote vraag naar meer inzicht in nieuwe ziekten en plagen. Dat bleek gisteren tijdens het eerste Naktuinbouw Kennispodium in 2021. Deze online bijeenkomst werd door circa tachtig medewerkers van geregistreerde bedrijven, bestuurders en brancheorganisaties gevolgd. Deskundigen aan het…

Teler is Suzuki-vlieg te snel af met val

Met de hogere temperaturen van de afgelopen periode ontstaat op meerdere percelen een toenemende druk van de Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii). De Suzuki-fruitvlieg veroorzaakt veel economische schade in de teelt van zachtfruit, zoals kersen, aardbeien, blauwe en rode bessen, bramen, frambozen en druiven, weet men bij HortiPro en daarom werd een speciale val on…

NVWA neemt 2.000 liter illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op dinsdag 8 juni een grote hoeveelheid illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag…

"Plaagdruk in aardbei wordt snel groter"

Nu we vaker de zon te zien krijgen en ook de temperaturen omhoog gaan, waarschuwt Biobest adviseur Arno Hellemons voor de toestroom van plaaginsecten. “Zorg dat de biologie…

Volop onderzoek voor korte en langere termijn op knelpunt bladluis

Bladluis is een van de knelpuntinsecten waarvoor nog een afdoende oplossing in het IPM systeem noodzakelijk is. Momenteel lopen er diverse proeven met als doel telers voor de korte en langere termijn nieuwe oplossingsroutes aan te bieden ter verbetering van de bladluisbeheersing. Allereerst wordt in het…

Jan van der Blom (WUR) / Koppert Biological Systems

Veelbelovende biologische bestrijders sneller opgespoord met nieuwe methode

De dagelijkse ‘moordsnelheid’ (kill rate) van roofinsecten en parasitoïden blijkt een bruikbaar criterium om te bepalen welke natuurlijke vijanden het meest effectief optreden tegen plaagsoorten. Tot die conclusie komt een wereldwijd onderzoeksteam onder leiding van hoogleraar entomologie Joop van…

Einde tijdelijke toelating Verimark in tomaat nadert

Op 18 juni vervalt de Nederlandse tijdelijke vrijstelling van Verimark tegen tabakswittevlieg in de bedekte substraatteelt in tomaat. Sinds 17 februari kan het middel worden…

Kinderen openen tuinbouwrandweg Nieuwaal met bloemen

Sinds eind 2020 is de rondweg ‘de Lange Morgen’ in Nieuwaal in gebruik. Kinderen van basisschool de Regenboog in Nieuwaal verrichtten op woensdag 26 mei samen met wethouder van Leeuwen de officiële openingshandeling. Ze zaaiden een bij-vriendelijk bloemenmengsel in het openbaar groen langs de entree van…

Haagse moties moeten glastuinbouw helpen vergroenen

Recent zijn in Den Haag drie moties over gewasbescherming aangenomen die verdere vergroening van de glastuinbouw mogelijk maken. Het gaat onder meer om een motie die groene…

Betere bespuiting met de juiste hulpstoffen

Hulpstoffen kunnen de effectiviteit van o.a. gewasbeschermings-middelen flink verbeteren. Er is een groot scala aan verschillende hulpstoffen. Elk met z’n eigen eigenschappen en toegevoegde waarde. Zo zijn er hulpstoffen die zorgen voor een betere hechting op het gewas en weer andere hulpstoffen geven…

Belgen roepen hulp consument in bij vinden uitheemse plagen

Wie een onbekende plantenziekte of -plaag spot in zijn tuin of buurt, kan de ziekmaker (pathogeen) vanaf nu identificeren en melden in de nieuwe applicatie Beware&Note op de bestaande website waarnemingen.be. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Proefcentrum voor…

Van Iperen wint Innovation Award 2021

Tholen - Tijdens een online bijeenkomst werd gisteren de winnaar van de Innovation Award 2021 bekendgemaakt. Deze komt dit jaar op de schouw te staan van Van Iperen, welke volgens de jury met GreenSwitch de meest veelbelovende (groene, duurzame, kostenbesparende) innovatie op de markt heeft gebracht. De…

Gevaarlijke cannabisziekte: Latent Hopviroïde

Sinds de mens gewassen is gaan telen, is er strijd geweest tegen de overvloed aan plagen en ziekteverwekkers. Zelfs toen de telers naar binnen of naar een kas overschakelden, bleef de druk van plagen aanwezig. Cannabistelers hebben te maken met een aantal ziektes. Voor hen kan dit nog stressvoller zijn,…

Hans Smid / Buginsinthepicture.com

Gen ontdekt dat plant weerbaarder maakt tegen bladluis en wittevlieg

Onderzoekers van Wageningen University & Research, Umeå University en KeyGene hebben een gen ontdekt dat de plant zandraket resistenter maakt tegen de Groene perzikluis en die…

€ 3,2 miljoen voor Israëlische start-up die robotbestuiver ontwikkelt

De Israëlische start-up Arugga ontwikkelt een autonome robot voor de behandeling en monitoring van individuele planten in kassen. Ze hebben nu een investeringsronde van $ 4 miljoen (3,2 mln euro) afgerond, geleid door Cresson en in samenwerking met Smart Agro, een agritech R&D-partner die aan de Tel Aviv…

Tomaten rijpen sneller na stimuleren specifiek gen

Britse onderzoekers ontdekten hoe het rijpingsproces van tomaten kan worden versneld of vertraagd door de expressie van één enkel eiwit te veranderen. Ze publiceerden hierover…

Kamerleden: Meer focus op criminelen i.p.v. telers bij aanpak illegale gewasbescherming

In 2020 onderschepte Europol 1,3 miljoen kilogram illegale gewasbeschermingsmiddelen. Reden voor enkele Nederlandse Kamerleden om een motie in te dienen waarin wordt gevraagd…

Externe deskundige buigt zich over handelen NVWA inzake tomatenvaccin

Een extern deskundige gaat zich buigen over het jarenlange gebruik van het gewasbeschermingsmiddel V10 door Nederlandse tomatentelers, ook toen er nog geen officiële toelating…

Onderzoekers maken weg vrij voor nieuwe generatie biologische gewasbescherming

Planten kunnen veel zelf. Ook zich beschermen tegen bacteriën en schimmels. Daarvoor gebruiken ze micro-organismen. Onderzoekers kijken nu hoe ze met meer kennis over die…

Preventief de strijd aan met Botrytis en meeldauw in tomaat

Met het donkere en natte weer van de afgelopen weken ontstaan klimaatomstandigheden waarin Botrytis en echte meeldauw het goed naar hun zin hebben. Flinke ontwikkeling van de…

Goede aanpak bladluis in paprika met zweefvlieg, ook bij lage temperaturen

Vorige zomer introduceerde Biobest haar nieuwe wapen tegen bladluis: Eupeodes-System. Vanaf maart hebben meerdere paprikatelers deze zweefvlieg ingezet. Met het gewenste…

Steuntje in de rug voor gebruik biofungiciden

Biofungiciden kunnen een waardevol product zijn in een IPM-strategie. Toch is de stap tot het gebruik ervan voor telers vaak nog groot. Naast onzekerheid over de werkzaamheid halen telers in een eerder uitgevoerde enquête aan dat technische kennis en praktijkervaring vaak nog ontbreken. De partners van…

117 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in 2020

In 2020 nam het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) 123 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 71 voor biociden.…

Referenda over gewasbescherming baren Zwitserse tuinbouw zorgen

Een kas in Kerzers FR, midden in de Zwitserse groentekamer. Hier runt teler Michael Moser zijn bedrijf, waar onder meer komkommers en tomaten onder glas worden gekweekt. Moser…

Boete voor verkoop gewasbeschermingsmiddel aangevochten

Drie verkopers van het gewasbeschermingsmiddel Admire aan telers hebben een boete gekregen. Die boete vechten zij aan. Onder hen Van Iperen. Het bedrijf mocht deze maandag aan…

Webinar Plantgezondheid 20 mei

Markt voor biostimulanten wordt gereguleerd

Er zijn veel verschillende biostimulanten, bodemverbeteraars en plantversterkers in de markt. Wat doen ze precies en hoe dragen ze bij aan een sterker gewas, dat is de grote…

Meldt bladluishaard voor opstellen bladluisherkenningskaart

In de glastuinbouw komen veel verschillende soorten luizen voor. Herkenning van de juiste luis is belangrijk voor de juiste bestrijding en het inzetten van biologische bestrijders. Glastuinbouw Nederland werkt samen met Wageningen University & Research Glastuinbouw en Bloembollen aan een…

Spint en galmijten goed raken met combinatie middelen

Met het zonnige weer van de afgelopen dagen kunnen de temperaturen in de kas behoorlijk oplopen. Hierdoor ontwikkelt zich een aanwezige spint- en/ of galmijtenpopulatie vaak…

Rondje gewasbescherming in video

Door middel van een videoreeks kunnen telers alsnog de gewasbeschermingsdagen meemaken. Van Iperen nam met diverse producenten een video op over de actuele ontwikkelingen en nieuwe producten. Alle video's zijn op YouTube terug te zien.  De nieuwste staat hieronder. 

Dreamstime

Fruitvliegjes gelokt met azijn

Insecten zijn meesters in het vinden van hun weg. Dat moet ook wel als een mot zijn waardplant wil vinden in een grasland, een sluipwesp een bladluis wil vinden in het gewas, of mannetje een vrouwtje…

Inspiratie uit de natuur voor nieuwe 'groene gewasbeschermingsmiddelen'

Voor het maken van gewasbeschermingsmiddelen wordt soms gebruikgemaakt van processen die goed bekend zijn uit chemie of biologie. Twee voorbeelden hiervan zijn terug te zien…

Special Gewasbescherming van start

Er zijn verschillende dingen die roet in een teelt kunnen gooien, en een daarvan is een schimmel. Of een insect, of een virus, of wie wat voor parasiet. Gewasbescherming is daarom een thema dat eigenlijk altijd actueel is, maar met het oog op de lente en de zomer, waarin de omstandigheden voor de meeste…

Nieuw insectenbestrijdingsmiddel toegelaten

In een nieuw rondje besluiten van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hebben Nederlandse telers er met Velifer een nieuw…

Zaadsector onderzoekt samen bio-zaadcoatings

Met een zaadbehandeling helpen veredelingsbedrijven telers aan een gezonde start van de teelt. Het middelenpakket voor deze toepassing is steeds beperkter. Daarom gaan 18 partijen samen met Vertify op zoek naar effectieve biologische middelen en biostimulanten voor de zaadbehandeling in het meerjarige…

Nieuw plaagbestrijdingsmiddel nu ook beschikbaar voor telers Nederland en België

Biobest lanceert Protac SF in Nederland en België. Dit residuvrije middel werkt volgens een fysiek mechanisme en past volgens de producent prima in een IPM-systeem. Protac SF…

Nordetect

"het is een soort bloedonderzoek voor gewassen"

Draagbare apparatuur helpt telers op laboratoriumniveau meten

"De tuinbouw staat onder veel druk, omdat we moeten telen met minder," zegt Keenan Pinto, CEO en medeoprichter van Nordetect. "We hebben geleerd dat Moeder Natuur een sterke buffer heeft voor vollegrondstelers. In indoor telen worden controlesystemen echter steeds belangrijker, en worden deze onmisbaar…

Kevers die zichzelf doodplassen mogelijk gewasbescherming van de toekomst

Verschillende soorten torren en kevers hebben van oudsher altijd en overal ter wereld door graanwinkels heen gekropen en daarmee de voedselproductie beïnvloed. Nu hebben…

Italiaanse basilicum verrijkt met selenium op de markt

Het bedrijf Orto Ricci werd 80 jaar geleden opgericht in de provincie Rome, in Anzio. "Wij telen groenten op een areaal van 40 ha. In de loop der jaren heeft het bedrijf zich sterk gespecialiseerd in aromatische kruiden, in de eerste plaats basilicum. We produceerden basilicum zowel gesneden als in een…

1.259 telers Noord-Brabant voeren tonnen gewasbescherming af

Agrariërs in heel Brabant konden deelnemen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in het voor- en het najaar van 2020. 1.259 agrariërs hebben hiervan gebruikgemaakt, om oude en niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op te ruimen. In totaal is 36.768 kg aan restanten afgevoerd. De Brabantse…

Dit kan een teler doen met chemie en groen

Tholen - De tuinbouw maakt werk van groene gewasbescherming. Dat is de conclusie na een digitaal rondje gewasbeschermingsproeven gistermiddag. De resultaten van proeven met middelen die al op de markt zijn én van middelen die in de pijplijn zitten zijn veelbelovend. Wel blijft het te allen tijde…

"Let op werkingsmechanisme van product om resistentie te voorkomen"

Tholen - Als teler wil je het liefst helemaal geen plagen in de kas. Gelukkig zijn er middelen die je kan inzetten als je daar toch mee te maken krijgt. Maar wat nu als zo’n beestje resistentie ontwikkelt tegen een middel? "Laten we om te beginnen eens kijken waardoor resistentie eigenlijk wordt…

Zussen ontwikkelen huidverzorging op basis van groenten

Als groenten gezond zijn, waarom zouden we ze dan niet op onze huid smeren? De zussen en Angela (48) en Cathy Ursem (50) ontwikkelden verzorgingslijn Food for Skin, schrijft Het Parool.  Facebook: Food for Skin De milieubewuste opvoeding van de zussen heeft ervoor gezorgd dat ze zich realiseerden dat ze wilden…

“Vergroening in gewasbeschermingsland is niet meer weg te denken”

Tholen - Twaalf jaar geleden kwam Jan Hulst, Crop Advisor Glastuinbouw, bij Bayer, precies in een tijd dat het bedrijf ‘voorsorteerde’ op de toenemende vraag naar groene middelen. Inmiddels hebben ze een breed pakket aan groene middelen opgebouwd: Serenade, Flipper, Sonata, Requiem Prime, Contans en…

Biobest neemt meerderheidsbelang in Australische producent

Biobest heeft een aandelenbelang van 51% verworven in Manchil Altmann, dat handelt onder de naam Biological Services. Met de aandelenovername beschikt het van oorsprong…

Primaflor sluit R&D-deal met Kimitec

De Spaanse groententeler Primaflor heeft een overeenkomst gesloten met Kimitec. Het gaat om een R&D-overeenkomst waardoor de teler toegang krijgt tot de faciliteiten van de…

Wantsen vangen met lichtwaterval

Ledlicht en een waterval kunnen een einde maken aan behaarde wantsen, waar telers veel last van hebben. Dat ontdekte entomoloog Rob van Tol van Wageningen University & Research.  Het gebruik van licht…

Extra test tripsmiddelen maakt zorgen groter

Vorig jaar zijn proeven gedaan naar chemie tegen trips in de kas. De resultaten vielen tegen. De effectiviteit van diverse laag-risico en chemische middelen op trips in roos…

Geen kans voor spint in tomaat

Nu de temperaturen stijgen, kunnen roodkleurige spintmijten - de bonenspintmijt Tetranychus urticae - zich snel ontwikkelen in de kas. Een jaarlijks terugkerend en hardnekkig probleem. Het aanbod van…

Robert de Hoo, Ultramins

"Ultrasoon dé oplossing voor helder en schoon water"

Met ultrasone zenders kunnen algengroei en de opleving van micro-organismen in het bassin worden tegengegaan. Deze kennis is niet van gisteren, maar in de tuinbouw, waar ultrasone zenders bij uitstek toegepast kunnen worden, nog relatief onbekend. Met zijn nieuwe bedrijf Ultramins wil Robert de Hoo daar…

Betere bladluisbestrijding in bioteelt

De bestrijding van bladluizen in de biologische teelt bij Murgiverde in Andalusië is aanzienlijk verbeterd na de introductie van de nieuwe zweefvlieg Eupeodes-System aan de bestaande bladluisbestrijdingsstrategie. Eupeodes corollae, inheems in Europa, is een generalistische zweefvlieg die zich voedt met…

Het belang van de hulpstof: "Elke bespuiting een schot in de roos"

Tholen - Wat maakt een hulpstof een goede hulpstof? Een belangrijke vraag, maar ook lastig te beantwoorden, weet ook Wesley Akkermans van Syngenta Crop Protection. Om een antwoord op die vraag te formuleren, moeten we eerst wat meer de diepte in. Syngenta is producent van chemische…

Europa heeft handen vol aan groene middelen

De roep om groene middelen is groot. Middelen zijn er ook genoeg en de omschakeling is volop bezig, maar de toelatingsprocedures duren lang. In Nederland wordt daarbij…

Vraagtekens bij veelgebruikt tomatenvaccin V10

Het gewasbeschermingsmiddel V10 is jarenlang 'illegaal' toegepast in de Nederlandse tomatenteelt. Dat stelt NRC. De krant zag interne stukken van de Nederlandse Voedsel- en…

Bladluis, wolluis en Echinotrips biologisch beter bestrijden

Door gebruik te maken van een vroeger stadium van de gaasvlieg – de natuurlijke vijand van bladluis, wolluis en Echinotrips – kunnen telers deze schadelijke plagen nu…

Minder schimmelbestrijdingsmiddelen verkocht in 2019

In 2019 werd in Nederland 9,3 miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen verkocht, iets minder (-1,4 procent) dan een jaar eerder. De verkoop van bestrijdingsmiddelen tegen…


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven