12 oktober, Bleiswijk

Programma Water- en Plantgezondheid Event bekend

Op 12 oktober vindt het Water- en Plantgezondheid Event plaats. Het programma bestaat onder meer uit presentaties over het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof en het innovatieprogramma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Daarnaast is er aandacht voor het lekdetectiesysteem waarmee waterschap Delfland emissies kan bepalen.

Tijdens het Water- en Plantgezondheid Event op donderdag 12 oktober worden telers en andere belangstellenden meegenomen in de ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst. Het Water- en Plantgezondheid Event wordt georganiseerd door Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw. Ook dit jaar is er weer veel aandacht voor de opende onderzoeken die mede gefinancierd worden door Kennis in Je Kas. Het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof en het innovatieprogramma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid worden toegelicht. Beide programma’s hebben hun eigen doelstellingen, maar werken gezamenlijk wel naar een duurzamere teelt met minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen in 2027.

Innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof
Het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof (van Stichting Kennis in je Kas) heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel. Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er een steeds grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit. Doelstelling is om effectiever en sneller te kunnen reageren op veranderingen in de waterkwaliteit. Daarnaast is de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater niet langer vanzelfsprekend, maar wel essentieel. Binnen het innovatieprogramma lopen diverse onderzoeken om deze doelstellingen te bereiken, die donderdag oktober nader worden toegelicht.

Weerbaar water in de kas
Telers streven naar een emissieloos teeltsysteem. Het drainwater dat tijdens de teelt vrijkomt wordt opgevangen, behandeld en opnieuw naar het gewas gebracht, na aanvulling met vers water en meststoffen. In dit water komt ook veel organische stof voor, die vrijkomt uit het teeltmedium of wordt uitgescheiden door de wortels van de plant (wortelexudaten). Deze organische stof kan invloed hebben op microbiële populatie rondom de wortels. In proeven wordt onderzocht welke vormen van organische stof aanwezig zijn in recirculerend teeltsysteem en wat voor invloed ze hebben ze op micro-organismen rondom de wortels van de plant en op de productiviteit en kwaliteit van het gewas.

Invloed van de kas op de sloot
Onder invloed van de emissienormen stikstof wordt in substraatteelten al heel veel drainwater gerecirculeerd. Ondanks de inspanning verbeterd de waterkwaliteit om de kas nog niet voldoende. Wat is het effect van verschillende waterstromen op de waterkwaliteit in de sloot? Tijdens het event gaan we op de best practices voor waterstromen zoals waterstromen rond de teeltwissel, lekkages, enzovoort.

In de grondgebonden kasteelten moet de teler voldoen aan de zorgplicht, wat inhoudt dat de watergift en bemesting in overeenstemming moet zijn met de gewasbehoefte. Hoe kan je als teler hier vorm aan geven? De afgelopen jaren is onder meer een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in de watergehalten en waterstroming in de bodem: de Virtuele Lysimeter.

Techniek
Met behulp van eDNA kan waterschap Delfland nu beter bepalen waar een emissie vandaan komt en daar gericht een actie op zetten. Een lekdetectiesysteem kan de ondernemer daarnaast helpen om diffuse lekkages op te sporen en te verhelpen en zo emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving verder beperken. Een nitraatmeter kan een teler helpen zelf sneller foutenbronnen (bijv. lekkages) op te sporen en daarmee zelf proactief werken naar nul-emissie. Een virussensor kan in de toekomst telers snel inzicht bieden in de aanwezigheid van pathogene virussen in hun watersysteem.

Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
Daarnaast zijn er veel projecten, welke vallen onder het innovatieprogramma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid welke ook van grote meerwaarde zijn om dezelfde doelstelling te kunnen bereiken. Verschillende projecten komen deze dag aan bod. Denk aan het verbeteren van de inzet van biologische bestrijding, het verhogen van plantweerbaarheid of het werken aan weerbare teeltsystemen.

Meer informatie en aanmelden
Zie de webpagina over het Water- en Plantgezondheid Event voor een volledig overzicht van de workshop en voor aanmelden.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.