LNV-subsidies niet gericht op 'benodigde systeemverandering'

De RVO heeft een quickscan uitgevoerd naar de effecten van het LNV-instrumentarium op natuur en biodiversiteit. Dat deed RVO in opdracht van het ministerie van LNV.

De 34 overheidsinstrumenten die in de quickscan van het RVO zijn geanalyseerd bestaan uit 31 subsidies, 2 fiscale regelingen en 1 borgstellingregeling. Precies de helft van de instrumenten (50%) heeft elementen met mogelijk een positief effect op natuur en biodiversiteit. Driekwart (76%) heeft elementen die de druk op natuur en biodiversiteit kunnen verminderen. Ruim een derde (35%) heeft elementen met een mogelijk schadelijk effect en 17% van de instrumenten is beoordeeld als neutraal.

Glastuinbouwsubsidies
De energiesubsidies Energie-efficiënte glastuinbouw (EG) en Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI) worden door het RVO gezien als instrumenten met mogelijke schadelijke effecten:

"Al is het instrument als zodanig niet schadelijk, de glastuinbouw als sector is nog steeds vervuilend en schadelijk voor natuur en biodiversiteit door het gebruik van bestrijdingsmiddelen."

Verderop valt te lezen waar die conclusie vandaan komt:

"Veel instrumenten die kunnen leiden tot schadelijke effecten
op natuur en biodiversiteit, stimuleren hoogtechnologische
innovaties. Een aantal van dit soort instrumenten zijn de
Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG), Marktintroductie
energie-innovaties glastuinbouw (MEI), (...) Deze instrumenten zijn vaak effectief in het bijdragen aan een specifieke maatschappelijke
opgave (bijv. ammoniak- of CO2 reductie) maar kunnen
tegelijkertijd schadelijk zijn voor andere opgaven zoals natuur
en biodiversiteit. De technieken zijn vaak ook gericht op het
in stand houden van de huidige intensieve landbouw.

Het gaat ook vaak om grote investeringen waarvoor leningen nodig zijn die vervolgens, schaalvergroting, hogere productie en meer
efficiëntie (intensivering) stimuleren. In de praktijk zorgt deze focus op schaalvergroting en intensivering vaak voor het verdwijnen van natuurinclusieve oplossingen (houtwallen, sloten en poelen, onkruiden, nestgelegenheid, etc.) en/of leidt het tot lock-ins (bijvoorbeeld het stimuleren van machines voor precisie-gewasbescherming waardoor ook het blijven gebruiken van
gewasbeschermingsmiddelen wordt gestimuleerd).

Tenslotte worden de beloofde positieve effecten van technische oplossingen in de praktijk niet altijd waargemaakt en is het de vraag in hoeverre ze daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van de kabinetsdoelen. Daarmee is niet gezegd dat techniek en innovaties
niet belangrijk kunnen zijn voor het verduurzamen en de transitie
van de landbouw, integendeel, maar in de huidige praktijk zijn ze
vaak niet gericht op de benodigde systeemveranderingen."

Ook de regeling GMO Groenten en Fruit wordt beoordeeld als mogelijk schadelijk.

Met donkergekleurde vakken en of cijfer '1' is aangegeven wanneer een 'beleidsdoel' of 'mogelijk effect' van toepassing is op het desbetreffende instrument.


In dit schema is te zien welke instrumenten het LNV als schadelijk beoordeelt.

LNV instrumenten die mogelijk zorgen voor minder druk op natuur en biodiversiteit.


De beoordeling van het LNV over twee instrumenten uit de glastuinbouw.


Het budget zoals opgenomen in de LNV begroting vanaf 2022 of zoals vermeld op de RVO website.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.