InnovationQuarter gaat kritischer projecten kiezen

InnovationQuarter gaat in de periode 2023-2026 haar rol en verantwoordelijkheid aanscherpen en de kernactiviteiten in meer samenhang aanbieden aan ondernemers. In negen jaar is het innovatielandschap in Zuid-Holland veranderd. Daar heeft InnovationQuarter, samen met haar partners, een grote bijdrage aan mogen leveren. Er zijn veel publiek-private samenwerkingen ontstaan, Zuid-Holland is beter gaan presteren op de Europese Regional Competitive Index en het aantal scale-ups is significant gestegen. De ontwikkelingsmaatschappij schrijft dat het in de afgelopen jaren een grote diversiteit aan taken in de regio op zich heeft genomen.

De maatschappij gaat zich de komende jaren gerichter concentreren op het maken van impact binnen drie maatschappelijke transities: een slimmer, duurzamer en gezonder Zuid-Holland. Met andere woorden: de ontwikkelingsmaatschappij zoekt het minder in de breedte, meer in de diepgang. Bij nieuwe initiatieven wordt samen met de regionale partners gekeken wie het beste toegerust is om een trekkende of ondersteunende rol op te pakken.

Scherper afwegingskader, meer impact
Onderdeel van de nieuwe meerjarenstrategie 2023-2026 is een scherper afwegingskader voor nieuwe projecten. Nieuwe initiatieven worden getoetst aan de positionering, de sleuteltechnologieën binnen de regio en de potentiële toegevoegde waarde die InnovationQuarter kan leveren. Staat een initiatief eenmaal, dan kan het zijn dat dit beter bij een andere organisatie in de regio ondergebracht kan worden. In dat geval wordt dit actief geagendeerd. Hierdoor kan InnovationQuarter focus aanbrengen en gerichter impact maken op de gekozen thema’s en initiatieven.

Datagedreven werken
Daarnaast gaat InnovationQuarter meer datagedreven werken en dus proactiever gebruikmaken van data, rapportages en analyses. Ook bij de selectie van bedrijven die de maatschappij ondersteunt baseert InnovationQuarter zich steeds vaker op data en minder op de spontane vraag.

Hernieuwde positionering en nieuwe communicatiestrategie
Voor de eigen organisatie en de omgeving maakt de maatschappij beter zichtbaar waar de maatschappij van is: InnovationQuarter is aanjager van de ontwikkeling naar een slimmer, duurzamer en gezonder Zuid-Holland. Dit doet de ontwikkelingsmaatschappij door:
Het innovatieve mkb te ondersteunen bij het versneld ontwikkelen & vermarkten van technologische oplossingen die daaraan bijdragen.

“We richten ons binnen het mkb op de innovatieve koplopers. Zij zijn degenen die het verschil maken,” zegt directeur Nathal van Rijn. “Daar profiteert vervolgens het brede mkb van, doordat deze groep gebruik kan maken van schaalbare innovatieve producten en diensten die versneld beschikbaar worden gemaakt.”

Prestatie-indicatoren voor impact reporting
InnovationQuarter heeft haar doelen om de regio te versterken en het innovatief vermogen te ontsluiten afgelopen jaren ruimschoots gehaald. Er is behoefte aan nieuwe kpi’s die beter reflecteren wat InnovationQuarter bijdraagt. Samen met de andere ROM’s ontwikkelt InnovationQuarter daarom een landelijk kpi-dashboard. Hierin krijgen ook ESG-indicatoren een plaats. Aansluitend wordt er een set regionale kpi’s ontwikkeld, waarin maatschappelijke impact terugkomt.

Waar kunnen ondernemers voor terecht?
In de positionering van Innovation Quarter staan innovatieve mkb-bedrijven centraal. Zij kunnen voor onderstaande diensten bij InnovationQuarter terecht:

  • Introductie in de innovatieve ecosystemen van Zuid-Holland
  • Innovaties scherp krijgen en oplossingsrichtingen verkennen
  • Verbeteren marktkansen van innovatieve projecten
  • Vergroten van de financierbaarheid van een bedrijf of innovatief project → op weg helpen naar financiering (venture development)
  • Lifecycle financiering
  • Ondersteuning bij internationale ambities
  • Vestiging in de regio

Innovation Quarter biedt de kernactiviteiten – Innoveren, Investeren, Internationaliseren – steeds meer in samenhang aan. Ondernemingen die nog niet klaar zijn voor financiering worden ondersteund bij investor-readiness. Portfoliobedrijven die klaar zijn voor een internationale stap, worden ondersteund bij het ontsluiten van een buitenlandse doelmarkt.

Zowel binnen als buiten de organisatie is er veel beweging. De noodzaak tot verandering – in energiegebruik, op hergebruik van grondstoffen en een gezonde omgeving – is in een versnelling gekomen. Met deze nieuwe meerjarenstrategie wil InnovationQuarter bijdragen aan deze transities en aan een meer welvarend en leefbaar Zuid-Holland. Deze meerjarenstrategie is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Groeiagenda Zuid-Holland en het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Voor meer informatie:
Innovation Quarter
Prinses Margrietplantsoen 41
2595 AM Den Haag
Tel: +31 88 4747 255
www.innovationquarter.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.