Advies aan tuinders: Speel in op komende duurzaamheidregels

Om de klimaatdoelen te halen, komen vanuit Europees beleid nieuwe wetten en maatregelen die ook in Nederland worden uitgerold. Zo verplicht de komende CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) grote bedrijven om te rapporteren over de 'duurzaamheid' van al hun activiteiten. Flynth adviseert om tijdig na te denken hoe telers hier met hun bedrijf op in kunnen spelen.

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen raakt aan het dagelijks leven. Deze maatschappelijke transitie heeft invloed op wat men eet, de producten die men koopt, en hoe men woont en leeft. Het zijn niet altijd gemakkelijke keuzes. De verschuiving van overheid naar tuinbouw en inwoners leidt ertoe dat bedrijven hun rol zullen pakken. De consument vraagt om meer milieuvriendelijke producten en gaan daar vaker bewustere keuzes in maken.

In eerste instantie geldt de verplichting vanuit de CSRD alleen voor grote bedrijven. In de tuinbouwsector gaat het dan vooral om partijen aan het begin van de keten, zoals zaadveredelaars, of juist aan het eind, bijvoorbeeld retailers. Bij Flynth zien ze een toename van uitvragen in de keten, van duurzame toelevering, of het voldoen aan certificaatvereisten. Een retailer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen om alleen boeketten samen te stellen met bloemen waarvan de CO2-uitstoot bij de productie aantoonbaar beperkt is. Het is dan ook voor alle bedrijven raadzaam om plannen te maken voor verduurzaming en daarover te rapporteren.

Duurzame kansen vinden
Om te beginnen is het goed om na te gaan waar kansen liggen voor het bedrijf liggen om te profileren op. Bedenk daarbij dat de CSRD breed naar duurzaamheid kijkt. Het gaat om milieu, maatschappij en goed bestuur (environmental, social, governance; ESG.) In de tuinbouw liggen kansen op het gebied van milieu het meest voor de hand.

Maar ook op maatschappelijk gebied zijn er mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan goede voorzieningen voor het personeel, inclusief prettige werktijden en comfortabele huisvesting voor seizoensarbeiders. Daarnaast moet men niet alleen denken aan vandaag, maar ook alvast met een bril over vijf jaar. Hoe levensvatbaar is de onderneming bijvoorbeeld indien true pricing ooit wordt toegepast?

CO2-uitstoot beperken met energiebesparing
Wat milieu betreft heeft het beperken van de CO2-uitstoot in de tuinbouw de meeste aandacht, vooral door het CO2-sectorsysteem en het Europese ETS-systeem (Emission Trading System). Het hoge energiegebruik speelt daar een belangrijke rol in. Daardoor vallen tuinbouwbedrijven bijvoorbeeld al snel onder de energiebesparingsplicht. Daarmee is men vanaf 1 juli 2023 verplicht om alle besparende maatregelen toe te passen die men binnen 5 jaar kunt terugverdienen en daar elke 4 jaar over te rapporteren. Grijp die plicht aan om serieuze stappen te zetten en laat dat duidelijk terugkomen in uw jaarverslag.

Gegevens verzamelen
Duurzaam ondernemen draagt bij aan een beter imago voor de onderneming met gedreven medewerkers. Ook blijkt uit onderzoek dat consumenten bereidt zijn meer te betalen voor duurzame producten. Om echt voordeel te halen uit verduurzaming is het belangrijk om aan te tonen wat uw plannen concreet opleveren; denk aan fit for 55, of net zero 2050. Daarvoor zijn gegevens nodig, zoals de totale CO2-uitstoot. In eerste instantie kan men daarbij volstaan met schattingen, bijvoorbeeld op basis van de financiële cijfers. Maar uiteindelijk is het nodig om te meten.

De systemen en modellen daarvoor zijn nu nog in ontwikkeling. Daarom kan het raadzaam zijn om hiervoor samenwerking te zoeken met andere partijen in de keten. Tegelijk moet men goed na denken met wie men gegevens wel en niet wilt delen. In ieder geval adviseren ze bij Flynth om cijfers die men verzamelt bij te houden in een overzichtelijk systeem. Dan kan men ze zelf ook gebruiken om keuzes voor het bedrijf op te baseren.

Voor meer informatie:
Flynth
info@flynth.nl
www.flynth.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.