Kabinet onderzoekt invoering inputvrijstelling en afschaffen verlaagd energietarief

Staatssecretaris Van Rij heeft de tweede Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda gepresenteerd, waarin de plannen voor belastingbeleid en -uitvoering worden uiteengezet. Deze agenda geeft inzicht in de beoogde wetstrajecten voor de komende jaren en de rol van de Belastingdienst en andere uitvoerders bij het realiseren van de beleidsambities.

Een belangrijk aandachtspunt in de agenda voor de glastuinbouw is de voorgenomen structuuraanpassing in de energiebelastingen, die vanaf 1 januari 2025 van kracht zullen worden. Allereerst zal de vrijstelling voor metallurgische en mineralogische procedés worden afgeschaft. Daarnaast wordt de inputvrijstelling voor elektriciteitsproductie beperkt tot het gebruik van aardgas voor elektriciteitsproductie die aan het net wordt geleverd, met name gericht op warmtekrachtkoppelingsinstallaties (wkk's). Verder zal het verlaagde tarief in de energiebelasting voor de glastuinbouw worden afgeschaft.

Het kabinet is van plan deze maatregelen op te nemen in het Belastingplan 2024 en voert momenteel een impactanalyse uit. Op basis daarvan wordt bekeken of de beperking van de inputvrijstelling en het afschaffen van het verlaagde tarief voor de glastuinbouw geleidelijk zullen worden doorgevoerd, met een ingroeipad dat in ieder geval in 2025 van start gaat en uiterlijk in 2030 volledig is geïmplementeerd. Het behoud van middelen ontvangen in het kader van het Herstel- en Veerkrachtplan en goedkeuring van de Europese Commissie voor eventuele gefaseerde afschaffing van het verlaagde energiebelastingtarief zijn randvoorwaarden voor deze geleidelijke overgang. Daarnaast moet de inpasbaarheid van de maatregelen in de ICT-systemen worden gegarandeerd.

In lijn met het convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 zal ook per 2025 een vlakke individuele emissieheffing worden geïntroduceerd in de glastuinbouwsector. Deze maatregel heeft als doel het aangescherpte restemissiedoel van 4,3 megaton (Mton) broeikasgassen te waarborgen. De opbrengst van deze heffing zal naar de algemene middelen gaan. Het tarief zal zodanig worden vastgesteld dat het restemissiedoel met voldoende zekerheid wordt behaald. Een aparte tariefstudie zal worden uitgevoerd om het tarief per 1 januari 2025 te bepalen. De introductie van deze vlakke emissiebelasting is een aanvulling op de beperking van de inputvrijstelling en het afschaffen van het verlaagde energiebelastingtarief voor de glastuinbouw, wat tevens een verduurzamingsprikkel voor de glastuinbouwsector vormt.

Met deze maatregelen beoogt het kabinet een verdere verduurzaming van de glastuinbouwsector te stimuleren en de broeikasgasemissies te verminderen. De glastuinbouwsector speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke economie.

Het pakket Belastingplan 2024 zal de concrete uitwerking van deze maatregelen bevatten, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de impact op de sector en de randvoorwaarden voor een geleidelijke invoering. Van Rij benadrukt dat het behoud van financiële steun vanuit het Herstel- en Veerkrachtplan en goedkeuring van de Europese Commissie essentieel zijn voor het realiseren van een gefaseerde afschaffing van het verlaagde energiebelastingtarief.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.