Nutriëntenoverschotten in Nederlandse landbouw, 1970-2021

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2021 is het overschot van stikstof in de Nederlandse landbouw met 25 procent gedaald. Dat laat het Compendium voor de Leefomgeving zien aan de hand van cijfers.

In de laatste tien jaar is niet veel meer veranderd en is er een kleine kabbelende trend te zien. In vergelijking met 2020, is het overschot met 5 procent gedaald in 2021. Het overschot van fosfor is in de afgelopen jaren nagenoeg verdwenen.

Ontwikkeling stikstofoverschot
Tussen 1970 en 1986 zijn de stikstof- en fosforoverschotten in de landbouw snel toegenomen door de groeiende niet-grondgebonden (intensieve) veehouderij.

Tussen 1986 en 2006 halveerde het stikstofoverschot in de landbouw van 775 naar 386 miljoen kg N. In de jaren daarna daalde het overschot verder met 20 procent naar 307 miljoen kg N in 2020. In 2015 en 2016 steeg het overschot in vergelijking met de jaren ervoor, gevolgd door een kleine daling in 2017. In 2018 was er weer een redelijke stijging zichtbaar door de droge zomer van dat jaar, maar in 2019 is dit weer behoorlijk gedaald door betere weersomstandigheden. In 2020 is er weer een stijging te zien vanwege variabelen als kunstmest en krachtvoer die wat toenamen. In 2021 daalde de kunstmest en krachtvoercijfers weer. Verder is er in 2021 een daling te zien van het overschot door een laag stikstofgehalte in gras dat als ruwvoer dient en een kleinere varkens- en pluimveestapel.

Oorzaken daling stikstofoverschot
Het stikstofoverschot is vooral gedaald door een steeds lagere kunstmesttoediening (vanaf 1999) en kleinere productie van dierlijke mest (vooral tussen 1994 en 2004). In 2017 is een stijging te zien van de stikstof in dierlijke mest en kunstmest, maar dit wordt gecompenseerd door een hogere afvoer via gewassen. Ook komt er minder stikstof via mest op landbouwgrond terecht doordat er steeds meer mest wordt afgezet buiten de landbouw (o.a. mestverwerking en export naar het buitenland). Tussen 2011 en 2021 werd 21 procent van de stikstof uit dierlijke mest buiten de landbouw afgezet. Tussen 2006 en 2010 was dit aandeel 14 procent, tussen 2001 en 2005 9 procent en in de jaren negentig schommelde het rond de 5 procent.

Benuttingsgraad stikstof
De aangevoerde meststoffen op landbouwgrond worden steeds beter benut. In 2021 werd 61 procent van de op landbouwgrond aangevoerde stikstof omgezet in plantaardige productie. Dit percentage nam toe van rond 47 procent in de jaren negentig naar 52 procent in de periode 2001-2005, en 57 procent in de periode 2006-2010.

Ontwikkeling fosforoverschot en fosforbenutting
De afgelopen jaren is het fosforoverschot in de landbouw nagenoeg verdwenen, wat betekent dat de fosforbenutting op landbouwgrond bijna 100 procent bedraagt. In 2021 was de benutting 94 procent. Gemiddeld voor de periode 2011-2016 is de fosforbenutting 89 procent. Tussen 2006 en 2010 schommelde het rond de 73 procent, tussen 2001 en 2005 rond 64 procent en in de jaren negentig rond 50 procent.

Oorzaken daling fosforoverschot
Het fosforoverschot op landbouwgrond is de afgelopen 10 jaar gedaald doordat er minder fosfor via kunstmest wordt gebruikt en er steeds meer dierlijke mest buiten de landbouw wordt afgezet. Het aandeel van deze afzet in de dierlijke mestproductie bedroeg tussen 2011 en 2021 voor fosfor 33 procent, terwijl dit tussen 2006 en 2010 nog 18 procent was en in de jaren negentig nog rond de 6 procent schommelde. Ook is er sinds 1 januari 2018, het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee wat fosforoverschot heeft doen dalen.

Invloed van het weer
De schommelingen in de overschotten die jaarlijks optreden, hangen samen met oogstverschillen door jaarlijks wisselende weersomstandigheden. In de grafiek zijn deze schommelingen voor de periode tot 1986 niet zichtbaar omdat toen het overschot niet jaarlijks berekend werd.

Bron: Compendium voor de Leefomgeving

 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.