Ontrafelen faillissement glastuinbouwbedrijf flinke kluif

Tholen - "Het is geen eenvoudige tuin, recht toe, recht aan." Dat zei de curator in het faillissement van een groot glastuinbouwbedrijf eind vorig jaar al. Uit een eerste faillissementsverslag blijkt waarom. Een hele reeks vennootschappen is met het faillissement gemoeid. De curator, die de hulp van vier extra curatoren vroeg, kwam in het onderzoek ook in Dubai uit. 

In korte tijd werd door het eind vorig jaar failliet verklaarde glastuinbouwbedrijf een schuld van 5 miljoen euro opgebouwd. Uiteindelijk vroeg de energieleverancier, aan wie het bedrijf de miljoenen verschuldigd is, faillissement aan.

Als oorzaak voor het faillissement wordt door de bestuurders gewezen op een 'mismatch in een energiecontract'. Begin dit jaar leidde een claim van een energieleverancier aan een bioteeltbedrijf ook al tot een faillissement. 

Op 29 november 2022 werd faillissement uitgesproken over Capsicum B.V. en ook over de bv's Colour Capsicum H, Colour Capsicum K en Colour Capsicum R. Op 6 december volgde ook uitspraak van het faillissement over Colour Capsicum v.o.f. en Growers v.o.f. Curator Mathieu Souren uit Zoetermeer is samen met zijn team met het onderzoek belast. 

Energiecontract
Het faillissement werd aangevraagd door de energieleverancier. Medio januari 2022 werd een energiecontract afgesloten. De bestuurders spreken nu van 'een mismatch'. In het contract moest tegen dagtarieven gas worden ingekocht en tegen een vaste prijs elektriciteit worden teruggeleverd (via wkk's).

Tot medio augustus 2022 werden de facturen door het failliete bedrijf aan de energieleverancier betaald. Daarna kwam men de betalingsverplichtingen niet meer na. Na beslaglegging en het starten van een bodemprocedure kwam de energieleverancier uiteindelijk uit bij aanvraag van faillissement. De curator schrijft dat nog onderzocht moet worden in hoeverre dit verhaal 'allesbepalend' was voor het faillissement. 

Transacties onroerende zaken in faillissementsjaar 
Dat komt, zo blijkt wel uit het faillissementsverslag, omdat er sprake is van wat de curator eerder al 'een ingewikkeld feitencomplex' noemde. Tot eind 2021 exploiteerden de vennootschappen 56 hectare glas voor de teelt van glasgroenten. Daarvan was op dat moment de helft ook in eigendom.

In het jaar voorafgaand aan het faillissement vonden 'de nodige transacties' plaats. Daarbij zijn onroerende zaken door failliete
vennootschappen verkocht en geleverd aan de (indirect) bestuurders in privé. De curator doet onderzoek naar de aard en omstandigheden van deze transacties. 

Dubai
Op het moment van uitspraak van het faillissement waren een bedrijf van 18,5 hectare in Made en van 9,7 hectare in Steenbergen in bezit. Een besloten vennootschap, kantoorhoudend in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft (volgens de openbare registers) een recht van eerste hypotheek (ter waarde van 33 miljoen euro) op 26,5 hectare kas, in eigendom van de gefailleerden.

De bestuurder van Capsicum B.V. is ook bestuurder/aandeelhouder van de besloten vennootschap in Dubai. De curator doet onderzoek naar de rechtsbetrekkingen tussen curandi, bestuurder en de rechtspersoon in Dubai. Ook onderzoekt de curator de status van andere hypotheken. Naast de partij uit Dubai werden nog twee hypotheeknemers aangetroffen. 

Kassen verpacht
Sinds september 2022 zijn de kassen die in eigendom waren verpacht aan een in Made gevestigde B.V. Er is sprake van een mondelinge pachtovereenkomst. De curator onderzoekt een mogelijke overname van de verzekeringen van de (meeste) tuinen die 'thans worden verpacht.' 

Het eerste faillissementverslag geeft iets meer duidelijkheid in het faillissement dat in eerste instantie met vraagtekens was omgeven. Op veel punten is verder onderzoek nodig, zo laat de curator weten. Er zouden geen openstaande debiteuren zijn. Crediteuren zijn aangeschreven. Voor september 2022 werd door de gefailleerden gehandeld met een Nederlandse en een Belgische handelspartner.  

De curator verwacht in een eerstvolgend verslag onder meer een eerste toelichting op te kunnen nemen over de rechtmatigheid van het faillissement. Dit is een vast punt in faillissementsverslagen. 

Het faillissement van Capsicum B.V. is geregistreerd onder kenmerk 09.dha.22.261.F.1300.1.22. Faillissement is op 29 november uitgesproken door de Rechtbank Den Haag. Als curator is Mathieu Souren van Hoens & Souren Advocaten Zoetermeer aangesteld. 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven