overheid wil beroep chauffeurs aantrekkelijker maken

Vrachtwagenchauffeurs mogen niet meer helpen met lossen of laden in Spanje

Op 2 september is in Spanje een wet in werking getreden die bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer met een gewicht van meer dan 7,5 ton verbiedt om deel te nemen aan het laden of lossen van de goederen.

"Het is een maatregel waar al vele jaren om is gevraagd om de arbeidsomstandigheden van de professionals in het goederenvervoer over de weg te verbeteren", vertelt José María Quijano, algemeen secretaris van de Spaanse Confederatie voor Goederenvervoer (CETM). Afgelopen december werd daartoe een overeenkomst bereikt met het ministerie van Transport en Mobiliteit.

"Een chauffeur moet zich fulltime aan het autorijden kunnen wijden. Hij zou zich niet met andere activiteiten moeten bezighouden, want dat pakt tijd van z’n werkdag af. Met een zwaar voertuig de weg op gaan is een zware activiteit, waar je moe van wordt. Omwille van de verkeersveiligheid moet een chauffeur altijd goed uitgerust zijn wanneer hij achter het stuur kruipt", vertelt hij.

De wet stelt ook boetes vast voor het geval de maatregel niet wordt nageleefd, die variëren van € 4.001 tot € 6.000. Elke vervoerder, nationaal of internationaal, moet rekening houden met de wet bij het uitvoeren van de activiteit op Spaans grondgebied. Er zijn echter ook enkele uitzonderingen. Een daarvan is het vervoer van deelladingen tussen het distributiecentrum en het verkooppunt.

De wet definieert het vervoer van deelladingen als een transport waarbij voorafgaande behandeling, groupage, classificatie of andere soortgelijke operaties noodzakelijk zijn. "Een chauffeur mag deelnemen aan het lossen van deelladingen tussen het distributiecentrum en het verkooppunt, op voorwaarde dat deze activiteit geen invloed heeft op de dagelijkse rusttijd, de activiteit wordt uitgevoerd binnen de werkuren en hem of haar in staat stelt terug te keren naar de stand- of woonplaats en dat de activiteit wordt uitgevoerd in het kader van een contract tussen afzender en vervoerder met een looptijd van een jaar of meer dan een jaar", zo stelt de wet.

"Wanneer de vervoerder het laden of lossen van de goederen voor zijn rekening neemt omdat dit voorafgaand aan de levering is overeengekomen, moet dit afzonderlijk van de transportdienst worden gefactureerd, hetzij wanneer het laden of lossen door de chauffeur zelf wordt uitgevoerd – met inachtneming van de gestelde voorwaarden –, hetzij door ander personeel van de vervoerder."

Compensaties voor wachttijden
Een ander aspect zijn de wachttijden. Bij wet worden compensaties geregeld om elke vorm van misbruik te voorkomen. Een koninklijk besluit daaromtrent bepaalt dat "wanneer het voertuig meer dan een uur moet wachten tot het wordt geladen, of het lossen is voltooid, de vervoerder een schadevergoeding kan eisen van de lader". 

"Tenzij voor dit geval uitdrukkelijk een hogere vergoeding is overeengekomen, zal het stilstaan van het voertuig om redenen die niet aan de vervoerder kunnen worden toegeschreven, met inbegrip van laad- en losoperaties, aanleiding geven tot een vergoeding die gelijk is aan de IPREM (basisindicator voor de berekening van onder meer subsidies en compensaties in Spanje en voor 2022 is vastgesteld op € 19,30) vermenigvuldigd met 2 voor elk uur of fractie van stilstand, waarbij het eerste uur niet meetelt en ook niet meer dan tien uur per dag in rekening mag worden gebracht. Wanneer het voertuig meer dan één dag stilstaat, wordt de tweede dag vergoed voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat is aangegeven voor de eerste dag, vermeerderd met 25%. Wanneer het voertuig meer dan twee dagen stilstaat, worden de derde en volgende dagen vergoed voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat is aangegeven voor de eerste dag, vermeerderd met 50%", stelt het koninklijk besluit.

"Al deze wetsbepalingen hebben ook invloed op zelfstandigen, aangezien ze geen verband houden met een wettelijk regime, maar met een activiteit: die van chauffeur van een vrachtwagen voor goederenvervoer", benadrukt José María Quijano.

"Met al deze maatregelen willen we het beroep van chauffeur waardig en aantrekkelijker maken, zeker gezien het feit dat er al geruime tijd een zorgwekkend gebrek aan is. Het is belangrijk om met hulp van de overheid, de expediteurs en de sector een nieuw imago te kunnen geven aan dit beroep. De rol van chauffeur moet opgewaardeerd worden."

Onze hedendaagse maatschappij is immers afhankelijk van het vervoer van goederen over de weg. Het is een essentiële sector voor Spanje die verantwoordelijk is voor 95% van het goederenvervoer, en de overheid geeft zelf aan "dat er in Spanje naar schatting ongeveer 15.000 beroepschauffeurs tekort zijn, een situatie die de komende tien jaar nog acuter wordt gezien de gemiddelde leeftijd van de chauffeurs". In de groente- en fruitsector werd volgens gegevens voor 2021 van de brancheorganisatie Fepex 94,1% van de export (12,6 miljoen ton) per vrachtwagen vervoerd.

Voor meer informatie:
CETM
López de Hoyos, 322
28043 Madrid (Spanje)
www.cetm.es


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven