Chinese kas gebouwd naast energiecentrale, uniek in China volgens bouwers

In de kas is CO2 welkom om planten beter te laten groeien. In China worden kassen daarom dichtbij energiecentrales gebouwd. Op die manier kunnen telers de vrijgekomen CO2 gebruiken. 

TsingSky heeft een demonstratiebedrijf voor CO2-neutraliteit in Mengzhuang Town, Huixian City, provincie Henan, gebouwd. Het is het eerste agrarische demonstratiebedrijf voor CO2-neutraliteit in China. Door de afvalwarmte en de CO2 die vrijkomen bij de thermische energieopwekking van de Henan Mengdian Group te combineren met de groenteteelt van TsingSky, wordt de fotosynthese van gewassen gebruikt om CO2 vast te leggen in organisch materiaal, waardoor CO2-neutraliteit in de tuinbouw wordt bereikt.

De huidige stroomopwekkingscapaciteit is ongeveer 2 × 330 MW en de jaarlijkse CO2-uitstoot kan oplopen tot 2,4 mln ton. 

"Momenteel zijn er veel elektriciteitscentrales in China", zegt Mr. Wang Xiaoqing, voorzitter van TsingSky Agricultural Technology. "Ons land heeft strenge emissienormen voor het uitlaatgas dat door grote elektriciteitscentrales wordt uitgestoten en het gehalte aan koolmonoxide en zwaveldioxide is al erg klein; bovendien heeft de kas ventilatie nodig en een goede ventilatie zal niet leiden tot vergiftiging van planten. Het is heel goed mogelijk om dit deel van de CO2 te benutten. Omdat het niet nodig is CO2 te winnen en vloeibaar te maken, zijn de kosten per ton CO2 ook zeer laag. Gemiddeld kan een ton steenkool 2,6 ton CO2 opleveren, wat een goede voedingsstof is voor groenten. Een goed gebruik van CO2 kan niet alleen de kosten drukken, maar ook extra voordelen opleveren."

Uiteraard stelt deze operatie bepaalde eisen aan de apparatuur en de technische verbindingen, vervolgt hij. "'Sommige verbindingen van de centrales moeten tijdens het gebruik worden geopend, waardoor de centrales over bepaalde kwalificaties moeten beschikken. Niet alleen dit, ook de eisen aan de bedrijfscapaciteit van de centrale zijn zeer hoog, omdat er in de tuinbouw veel variabelen zijn en zowel met de aanplant als met de aftersales rekening moet worden gehouden."

"Als we kijken naar de keten van de tuinbouwsector hebben we veel werk te doen om de CO2-uitstoot in de teelt, bewerking, transport, verkoop en andere schakels te verminderen. De hoeveelheid water en gewasverbeteringsmiddelen die in het teeltproces worden gebruikt, maar ook recyclebare verpakkingen of transportbewegingen kunnen allemaal worden gebruikt als criteria om de CO2-uitstoot te verminderen. Ik denk dat de CO2-neutraliteitsindicator zorgvuldig moet worden berekend per kg tuinbouwproducten, niet hoeveel er per ha land wordt geteeld. Het water, de meststoffen, de arbeid en de energie die voor elke kilogram tuinbouwproducten nodig zijn, moeten nauwkeurig worden berekend. Wij bevorderen de ontwikkeling van overeenkomstige CO2-neutrale normen. China's eerste CO2-arme tuinbouwconferentie werd onlangs ook in Zhejiang gehouden. "

Tomaat, een zeer lichtminnend gewas, heeft een sterk CO2-vastleggend vermogen en is het doelwit van belangrijkste experimenten, zegt Wang. "Met de verrijking van methodologieën in de toekomst zullen we ook CO2-vastleggingsmethodologieën voor andere gewassen ontwikkelen. Momenteel ontwikkelen we de toepasselijke Chinese CO2-neutraliteitsmethode. In de toekomst kunnen we ook CO2-extratiemethodologieën de wereld in brengen en meer internationale samenwerking genereren om CO2-neutraliteit te bevorderen."

"Naar mijn mening moeten sectoren met elkaar worden verbonden. De combinatie van industrie en tuinbouw kan het probleem van de hoge energiekosten in het proces van de teelt effectief oplossen. Voor de teelt moeten we niet alleen kijken naar de economische waarde die deze oplevert. Ook de ecologische waarde moet als maatstaf worden gehanteerd. Naarmate er meer en meer consensus ontstaat, zal de tuinbouw in de toekomst de belangrijkste kracht van CO2-neutraliteit worden en de voordelen van CO2-neutraliteit in de tuinbouw zullen ook dan de voordelen van tuinbouwproducten verhogen."

Wang ziet dat veel financiële instellingen en investeringsinstellingen momenteel aandacht besteden aan CO2-neutraliteit, maar de specifieke richting van de implementatie wordt nog onderzocht. "TsingSky heeft veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling en methodologieontwikkeling en wil de totstandkoming van normen bevorderen. CO2-neutraliteit is een wereldwijd iets en we zijn erg blij om samen te werken met collega's over de hele wereld die deze gedachte delen."

Voor meer informatie:
TsingSky Technology
Wang Xiaoqing
wxq@tsingsky.com 
www.tsingsky.com 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven