Nieuwe werkwijze The Greenery in 8 vragen en antwoorden

Tholen - Dit voorjaar kreeg paprika- en aubergineteler Jan van der Harg senior als gevolg van de nieuwe werkwijze bij The Greenery al diverse klanten over de vloer. De teler is aangesloten bij The Greenery en zag, zoals meer telers, concreet resultaat van een wijziging in de organisatiestructuur bij de telersvereniging en afzetorganisatie begin dit jaar. “Als teler sta je veel directer in contact met de klanten,” zegt hij. Mark-Jan Terwindt, directeur The Greenery Growers, en Brent de Haan, commercieel manager Vruchtgroente, geven tekst en uitleg in het juninummer van vakblad Primeur.


Mark-Jan en Brent

Voordat we hen aan het woord laten nog even de technische details. The Greenery heeft begin 2022 de stap naar een nieuwe RVC+ besturingsmodel gezet waardoor de hoofddirectie van The Greenery, bestaande uit Steven Martina (CEO) en Arthur Swijter (CFO), nu ook het bestuur van Coöperatie The Greenery U.A. vormen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari dit jaar sprak aftredend bestuursvoorzitter Gerard Pronk van ‘een historisch moment’. “Onze leden hebben de wens uitgesproken eigenaar te zijn van het bedrijf met toegang tot de markt en te ondernemen samen met gelijkgestemde telers. Het nieuwe besturingsmodel zorgt voor duidelijke, korte lijnen wat past bij de huidige tijd waarin een meer directe, transparante en slagvaardige marktbenadering gewenst is.”

Eerder werd er al meer focus aangebracht in de activiteiten. The Greenery bestaat uit deze onderdelen: The Greenery Growers, The Greenery Logistics en The Greenery International. Ieder onderdeel heeft een eigen focus. The Greenery Growers verzorgt hierbij de afzet van het product van de leden van Coöperatie The Greenery U.A. (voorheen Coöperatie Coforta). The Greenery Logistics biedt logistieke oplossingen voor versproducten. The Greenery International levert toegevoegde waarde in haar dienstverlening met een breed assortiment Nederlands- en importproduct aan retail- en onlineklanten in Europa.

Met de start van het kasgroenteseizoen dit voorjaar waren de glastelers (één) van de eersten die verschil konden merken.

Geldt de nieuwe werkwijze alleen voor de kasgroenten?
Mark-Jan (MJ): Nee, het is een algemene trend dat de bron en winkel nauwer met elkaar samen willen werken. Dat is niet beperkt tot één productgroep, we zien dit in alle groepen.

Hoe past deze nieuwe werkwijze in de splitsing die organisatorisch is aangebracht? Was die splitsing nodig voor deze nieuwe werkwijze?
MJ: Ja, binnen The Greenery Growers verkopen wij de producten vanuit onze leden. Omdat we dit ook zonder winstoogmerk doen, was een organisatorische aanpassing nodig. We werken zo veel mogelijk transparant met onze leden, wat ook mogelijk is door deze inrichting.

Wat gaf de doorslag voor deze nieuwe werkwijze? Een verzoek van telers, marktontwikkelingen (corona/schaalvergroting) of eigen visie?
MJ: Een aantal factoren heeft de doorslag gegeven, maar de belangrijkste is de vraag uit de markt. Daarbij gaat het zowel om de vraag bij telers als bij retailers. We zien ook dat we tegenwoordig invulling kunnen geven aan de wens dat teler en klant echt intensief samenwerken. De technologische voortgang, lees digitalisering, maakt dit ook steeds beter mogelijk.

Direct contact tussen teler en klant was 25 jaar terug ook al het doel van The Greenery, toch? Wat is er nu anders? Is het eerder niet gelukt?
MJ: Jawel. In die tijd was het overbruggen van de kennis over de winkelafzet en de werkelijkheden uit de teelt nodig. Vandaag de dag komen retailers bij onze leden over de vloer en bezoeken we klanten ook samen met onze leden. Tel daarbij op dat samenwerkingen tegenwoordig steeds vaker op programma’s berusten die langere periodes tussen dezelfde teler en klant lopen. Hierdoor is het mogelijk de samenwerking in de kortst mogelijke keten op te bouwen. Dat kan nu wel en 25 jaar geleden nog niet.

Hoe krijgt de samenwerking gestalte bij de teler?
Brent de Haan (BH): De klant gaat samen met teler en The Greenery Growers aan tafel, vaak op een teeltlocatie. Hier worden allerlei zaken besproken om te bekijken wat er slimmer en efficiënter kan. Hier komt, naast de dagelijkse operationele zaken, ook de visie voor de langere termijn ter sprake. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Maakt deze nieuwe werkwijze het makkelijker om in tijden van oplopende kosten, kosten door te berekenen?
BH: Nee, door de transparantie die wij geven, laten we zien wat de echte kosten zijn die we maken. En die moeten nu eenmaal gewoon betaald worden. Telers vinden het belangrijk dat we een maximale prijs realiseren tegen zo min mogelijk kosten. Zo behalen we zoveel mogelijk rendement dat terugvloeit naar de telers.

Zitten alle telers erop te wachten om met de handel om tafel te zitten? Wat is de werkwijze voor telers die liever niet direct zakendoen met klanten?
BH: Voor telers die niet met de klanten om tafel willen zitten, verzorgen wij vanuit The Greenery Growers de handel, in overleg met de teler.

Steven Martina gaf in het februarinummer van vakblad Primeur aan dat The Greenery bij alle e-commerce-partijen aan tafel zit. Kan The Greenery zich daarbij met bijvoorbeeld specialties nog meer onderscheiden dan met de bulk? En hoe past deze werkwijze daarbij?
BH: De kracht van The Greenery is onder andere het totaalassortiment en daar zijn specialties een belangrijk onderdeel van. De e-commerce partijen maar ook onze webshop zijn goede afzetgebieden om consumenten kennis te laten maken met de specialties. 

Dit artikel verscheen eerder in editie 6, 36e jaargang van Primeur. Zie hiervoor www.agfprimeur.nl. 

 

Voor meer informatie:
The Greenery
www.thegreenery.com 

 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven