Producent biostimulanten zet in op snelle CE-keur voor ál haar producten

Met ingang van 16 juli 2022 is de nieuwe Europese Meststoffenverordening EU (Fertilzer Product Regulation) 2019/1009 van kracht. Biostimulanten maken onderdeel uit van deze verordening, zij het met volgens producent PlantoSys 'helaas maar een derde van de potentiële microbiële groepen'.

Deze beperking heeft (in)direct ook gevolgen voor de huidige productie, distributie en gebruik van biostimulanten in Nederland, stelt de producent. PlantoSys wijst daarom op een tijdelijke regeling van het ministerie van LNV om de huidige generatie biostimulanten op nationaal niveau beschikbaar te houden, ook als ze nog niet voldoen aan de Europese eisen. Daarnaast zet zij in Europees verband in op verruiming van de microbiële groepen. Directeur Alwin Scholten van PlantoSys: “Verruiming is voor ons productgamma essentieel om alles onder de Europese eisen te krijgen. Bovendien biedt het ons mogelijkheden onze kwaliteitsproducten onderscheidend, met CE-keurmerk, in de markt te zetten.”

Biostimulanten vormen een steeds belangrijkere categorie producten van natuurlijke oorsprong die land- en tuinbouwgewassen weerbaarder maken tegen abiotische stress; ze spelen een sleutelrol in de transitie naar weerbare teeltsystemen. Tot nu toe zijn biostimulanten niet bij wet geregeld in Nederland en de EU. Daardoor zijn werking en veiligheidsrisico’s niet geborgd. “Ik sta uiteraard voor de kwaliteit en werking van onze eigen producten, maar dit is natuurlijk in algemene zin geen wenselijke situatie”, aldus Scholten. Ook de slepende onduidelijkheid over hoe, wanneer en met welke informatie vanuit de producent een biostimulant mag worden toegepast, is Scholten een doorn in het oog.

CE-keurmerk
Het grote voordeel van de nieuwe verordening is de mogelijkheid biostimulanten Europees te registreren mét een CE-keurmerk. “Voor ons heeft deze registratiemogelijkheid een grote meerwaarde richting onze klanten. Niet alleen hoeven we een product dan maar één keer centraal te registreren en niet in ieder land afzonderlijk, met het keurmerk bieden we bovendien elke klant een geborgde kwaliteitsstandaard.”

Scholten zit er bovenop om dit keurmerk voor elk van zijn producten zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. Helaas is het nog wachten op de keurmerkeisen voor elk product, bijvoorbeeld over de hoeveelheid onderzoek die aan verkrijging van het keurmerk ten grondslag moet liggen. Scholten: “PlantoSys onderscheidt zich al jaren door de hoeveelheid onderzoek die ze aan haar producten laat verrichten. Op basis van die resultaten en ervaringen kunnen wij onze klanten heel nauwkeurig vertellen wat ze met onze producten kunnen en wat het ze oplevert.”

Met al zijn investeringen in onderzoek verwacht Scholten een voorsprong te hebben als het gaat om een snelle CE-registratie zodra de definitieve eisen bekend zijn. “Ik denk dat wij veel van de noodzakelijke informatie zo kunnen aanleveren.” Scholten: “Ik kan niet wachten tot de registratie geregeld is. Dat maakt het voor ons een stuk eenvoudiger om nog meer maatwerk te leveren; maatwerk met kwaliteitsproducten die werken!”     

Voor meer informatie:
PlantoSys
info@plantosys.nl  
www.plantosys.nl  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven