€ 154 miljoen om Zweedse telers te helpen omgaan met energiecrisis

De Europese Commissie heeft recent een Zweedse regeling van € 154 miljoen goedgekeurd om de veehouderij en de glastuinbouw te ondersteunen in het kader van de Russische invasie van Oekraïne. De regeling is goedgekeurd in het kader van de tijdelijke crisisstaatssteun, die op 23 maart 2022 door de Commissie is goedgekeurd op basis van artikel 107 (3)(b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), waarin wordt erkend dat de economie van de EU ernstige verstoringen ondervindt.

"De prijsstijging van elektriciteit, veevoer en brandstof als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties hebben vooral de landbouwsector getroffen", zegt uitvoerend vicevoorzitster Margrethe Vestager, belast met het mededingings-beleid. "Deze regeling van € 154 miljoen zal Zweden in staat stellen de door de huidige geopolitieke crisis getroffen veehouders en kastelers te steunen. We blijven achter Oekraïne en zijn bevolking staan. Tegelijkertijd blijven we nauw samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat nationale steunmaatregelen kunnen worden genomen op een tijdige, gecoördineerde en effectieve manier en met behoud van een gelijk speelveld in de eengemaakte markt."

De Zweedse maatregel
Zweden heeft de Commissie in kennis gesteld van een voorstel voor de besteding van € 154 miljoen ter ondersteuning van de veeteelt- en glastuinbouwsector in de context van de Russische invasie van Oekraïne.

In het kader van deze regeling hebben de in aanmerking komende begunstigden recht op beperkte steunbedragen in de vorm van rechtstreekse subsidies.

Het steunbedrag voor kastelers wordt berekend op basis van het aantal verwarmde vierkante meters dat in de periode tussen februari en juni 2022 werd gebruikt voor de teelt van fruit, zachtfruit, groenten, paddenstoelen, kiemgroenten, kruiden of sierplanten.

De maatregel staat open voor bedrijven van elke omvang die actief zijn in de veehouderij en de glastuinbouw en die worden getroffen door de prijsstijgingen van elektriciteit, veevoer en brandstof als gevolg van de huidige geopolitieke crisis en de bijbehorende sancties.

De Commissie heeft vastgesteld dat het Zweedse voorstel in overeenstemming is met de voorwaarden van het tijdelijke crisiskader. In het bijzonder zal de steun niet meer bedragen dan € 35.000 per begunstigde en uiterlijk op 31 december 2022 worden toegekend.

De Commissie heeft geconcludeerd dat de Zweedse regeling noodzakelijk, passend en evenredig is om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107 (3)(b) van de VwEU.

De Commissie heeft de steunmaatregel goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels.

Voor meer informatie:
Europese Commissie
www.ec.europa.eu    


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven