Sonny Moerenhout, Cultivators:

"Cannabis- en slateelt hebben meer overeenkomsten dan men zou denken"

"Cannabisteeltbedrijven hebben te maken met een aantal unieke uitdagingen, variërend van het belang van vochtbeheer tot het managen van een verticaal geïntegreerde onderneming," vertelt Sonny Moerenhout van Cultivators. Het Nederlandse bedrijf ondersteunt telers van legale cannabis en sla op water vanaf het moment dat zij hun eerste ideeën in de praktijk willen brengen tot aan het moment dat zij dagelijks actief zijn. "Wat veel mensen niet weten is dat de teelt van cannabis en sla op water veel interessante overeenkomsten hebben."

Uitdagingen cannabisteelt
Het creëren van consistentie is één van de grootste uitdagingen waarmee het team van Cultivators bedrijven die cannabis telen helpt. Zo dient men jaarrond batches met hetzelfde aandeel cannabinoïden te kunnen leveren. Hierbij is klimaatbeheersing en het kunnen beschikken over consistente hoeveelheden licht van belang.

Bij grote hoeveelheden licht is de transpiratiegraad hoog. Vochtbeheersing is dan ook cruciaal om ziekten, zoals grauwe schimmel, te voorkomen. Dit soort ziekten vormen met name voor cannabis een uitdaging. Een tomatenteler kan zes weken terugkijken om uit te zoeken welke klimaatverandering de ziekte heeft veroorzaakt, maar bij cannabis is grauwe schimmel al na drie, vier dagen aan de bloem zichtbaar. Het is dan ook belangrijk om de gewassen nauwlettend in de gaten te houden.

Cannabistelers zijn uniek in vergelijking tot andere telers omdat het merendeel verticaal geïntegreerd is. "Vanwege de regelgeving met betrekking tot cannabis is verticale integratie min of meer verplicht omdat het noodzakelijke juridisch toezicht op het proces mogelijk maakt, van het zaaien tot aan de verkoop. Het resultaat is dat één bedrijf alles doet: het kweken, de moederplanten, vermeerdering, naoogstprocessen en verpakken. Dit is wat de cannabissector zo uniek maakt. Bedrijven dienen zelf de supervisie te hebben over al deze processen. Eigenlijk komt het erop neer dat men meerdere bedrijven op één locatie runt." 

Toch zijn de uitdagingen van de cannabissector ook weer niet zo uniek als men wel denkt. Sonny legt uit dat bedrijven die sla op water telen eigenlijk op dezelfde manier werken. "Bedrijven die sla op water telen zijn ook verticaal geïntegreerd: zij verzorgen de ontkieming, vermeerdering, teelt en naoogstprocessen (inclusief het verpakken) op één locatie. Een tweede overeenkomst zijn de betrekkelijk hoge bedragen die gemoeid zijn met de initiële investering (Capex) in de teeltfaciliteiten. Deze kunnen voor sla en cannabis al gauw oplopen tot meer dan €600 per m2, terwijl de gemiddelde kosten voor een tomatenkas fors lager zijn. Het voordeel is echter dat naast de hoge investeringen de inkomsten eveneens substantieel zijn."

Veel investeerders hebben zich op de cannabis- en slateelt op water gestort, waardoor deze als vergelijkbare doelgroepen kunnen worden gezien. Deze investeerders focussen op het financieel rendement van de onderneming en besteden de keuze en ontwikkeling van de kassen en teelsystemen uit aan gespecialiseerde bedrijven, zoals Cultivators. Eerst moet men zich richten op de vraag wat men precies wil telen en welke specifieke eisen de klant aan het product stelt. Op basis van deze kennis kan men een geschikte faciliteit definiëren.


Europees teeltpotentieel
Wat betreft hun werkzaamheden binnen de Europese cannabissector richt Cultivators zich voornamelijk op het begeleiden en beoordelen van bedrijfsplannen en het ontwerp van faciliteiten. "De afgelopen jaren zijn er ook teeltfaciliteiten gebouwd die helaas niet aan de juiste specificaties voldoen om er een hoogwaardig product te telen. De Europese cannabismarkt staat nog in de kinderschoenen en er is nog veel winst te behalen."

Vanuit consumentenperspectief zijn Duitsland en Frankrijk markten die veel potentie bieden. Toch richt Cultivators zich met name op landen die over een groot teeltpotentieel beschikken. "Momenteel zijn dat Zwitserland, Portugal en Denemarken. Deze landen lopen voorop op het gebied van hoogwaardige teeltfaciliteiten."

Als Nederlands bedrijf is Cultivators uiteraard ook actief in Nederland. Sinds kort helpt zij bedrijven die deel uitmaken van de overheidsproef met een gesloten coffeeshopketen. Iets wat niet zonder uitdagingen verloopt. "De proef vordert mondjesmaat, maar we weten dat alle betrokken bedrijven er een succes van willen maken! Eén van de grootste uitdagingen is de complexe regelgeving en de late start van de teelt en verkoop. Voor de deelnemende bedrijven en hun investeerders is het dan ook een uitdaging om deze zakelijke kans ten volle te benutten. Cultivators helpt hen dit landschap te navigeren." 


Kennis delen
Al meerdere jaren steunt Sonny GreenTech Amsterdam met een kennisplatform over medicinale cannabis. "Ik ben verantwoordelijk voor het bepalen van de thema's en het uitnodigen van sprekers voor de verschillende presentaties. We zijn erin geslaagd een hoogwaardig programma op te stellen, waarin de nadruk op de teelt ligt. Op de meeste andere cannabisconferenties zijn de presentaties gericht op compliance en marktpotentieel. We willen kennis delen waar de cannabisteelt bij gebaat is. Dit is immers het aspect waar het succes van bedrijven van afhangt." Het programma van de presentaties, die gedurende drie dagen werden gehouden (14 - 16 juni), is hier te vinden.

Tijdens het evenement maakte het bedrijf spannend nieuws bekend. "We zijn een consortium van bedrijven gestart in samenwerking met het World Horti Center en Vertify. Vier jaar lang zullen we samen onderzoek doen op het gebied van cannabis. Daarnaast zullen we met een paviljoen in het World Horti Center vertegenwoordigd zijn om het stigma op cannabis weg te nemen en bezoekers te informeren over de toepassingen en voordelen. We hopen binnenkort meer over dit project aan te kunnen kondigen. Veel bekende bedrijven zijn erbij betrokken. Het is onze missie om de sector te helpen door middel van kennis en educatie."

Voor meer informatie: 
Cultivators 
www.cultivators.nl 

 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven