Ton van Dalen, Oxin Growers

"Als de gasprijs richting de euro blijft hangen, zullen er kosten doorberekend moeten worden in de keten"

Tholen - Over de prijzen van tomaten en komkommers hoor je telers momenteel niet klagen. De paprika- en auberginetelers hebben dit seizoen echter nog het nodige goed te maken. Commercieel directeur Ton van Dalen van Oxin Growers luidt dan ook de noodklok over de impact van de gestegen kosten. "Als de gasprijs rond die euro blijft hangen, dan moet er voor bijvoorbeeld de paprikatelers deze zomerperiode wel wat gaan gebeuren, anders komen er teeltbedrijven in liquiditeitsproblemen."

"Er wordt vandaag de dag veel gesproken over de gestegen voedselprijzen, waaronder groenten en fruit. Tegelijkertijd zien we dit niet terug in de prijzen van de telers, waardoor de enorme kostenstijgingen voor telers niet worden goedgemaakt en de rendementen onder druk staan. De prijzen in het schap van de retailer zijn wel hoog. Ik neem aan dat ook de retailers er niet bij zijn gebaat, wanneer telers onder kostprijs krijgen uitbetaald. Gelukkig zijn de afgelopen twee weken de telersprijzen wat gestegen, maar dat is ook hard nodig. De kostenstijging volledig doorberekenen in de keten blijft een lastige discussie, maar dit moet wel in evenwicht zijn in de keten", aldus Ton.

"Ik zie wel meer bewustwording op dit gebied, maar of dit snel genoeg gaat, weet ik niet. Dit jaar is het aantal telers dat de kas leeg heeft gelaten nog beperkt gebleven. Bij ons gaat het bijvoorbeeld om nog geen 5% van het areaal. Maar wat er het komende seizoen zal gaan gebeuren vind ik erg lastig inschatten. Uit onderzoek van Glastuinbouw Nederland blijkt dat 40% van de glasgroententelers in problemen komt als de energiekosten zo hoog blijven. Veel zal afhangen van de prijzen die nog gaan komen in het vervolg van het seizoen."

De tomatenmarkt lijkt dit jaar aan de malaise te ontkomen. "We hebben een goede start van het seizoen gehad en de prijzen zijn aardig overeind gebleven. Zeker in vergelijking met 2021, toen hadden we tot en met week 17 een gemiddelde prijs van 93 cent voor trostomaten, dat is nu 1,70 euro", blikt Ton terug. "Ook de prijs van losse tomaten is goed geweest. Rond Pasen zakte de prijs even weg, maar die is inmiddels weer opgekrabbeld naar een acceptabel niveau. Als dat zo doorgaat, kan het een redelijk tot goed jaar worden voor de tomatentelers." 

ToBRFV-virus
"Wat je wel ziet, is dat er veel minder belichte teelt is in tomaten dit jaar. De vraag is hoe dit richting het nieuwe seizoen uit gaat pakken. Misschien krijgen we wel echt een ouderwets Hollands tomatenseizoen terug. Dat zal de komende maanden duidelijk worden. Verder lijkt de aandacht voor het ToBRFV-virus wat naar de achtergrond verdreven, maar is nog niet weg. Gelukkig wordt er in de veredeling hard gewerkt aan resistenties, maar voordat daar voldoende zaad van beschikbaar is, ben je ook weer zo één of twee jaar verder. Al met al genoeg onzekerheden boven de markt."

"Voor komkommertelers verloopt het seizoen tot op heden goed, met een gemiddeld prijsniveau rond de 40 cent voor alle sorteringen. In de komkommers zie je dat veel telers later zijn gestart of van drie naar twee teelten zijn gegaan. Het aantal telers dat de tuin echt leeg heeft laten liggen, is uiteindelijk zeer beperkt gebleven", constateert de commercieel directeur.

Overlap Spanje en Nederland
Hebben de komkommertelers historisch goede prijzen, voor de paprikatelers geldt dat dit seizoen zeker niet. "Het seizoen startte al erg slecht. Als belangrijke reden werd aangegeven dat de Spaanse telers hadden geanticipeerd op een latere start van de Nederlandse teelt, terwijl die eigenlijk niet heeft plaatsgevonden. Het mooie weer zorgde vervolgens ook nog eens voor vrij hoge producties en met de overlap tussen Spanje en Nederland kwam de markt van vraag en aanbod daardoor in onbalans."

"Inmiddels zijn de prijzen weer wat gestegen naar een gemiddelde prijs rond de 2 euro. Als die prijzen standhouden, dan kan het wellicht nog meevallen, maar dan moet de vraag de komende zomerperiode wel op een goed niveau blijven. Al met al moet er in de paprika's nog  het nodige gebeuren. Daarnaast heeft de paprikateelt ook genoeg zorgen rond ziekten en plagen zoals de nieuwe luis die resistent is voor bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en ook in de wortels zijn de nodige issues."

Last but not least gaat het dit seizoen ook op de auberginemarkt niet vanzelf. "De start van het Hollandse seizoen was vrij slecht en vorig jaar was het ook al een slecht jaar voor aubergines. Inmiddels trekken de prijzen weer aan naar het niveau van 2020. Maar toen kregen we deze tijd van het jaar een hele goede periode. De grote vraag is of we die de komende weken ook gaan zien. De telers hebben er een goede hoop op, maar het moet altijd nog maar blijken en achteraf weten we precies hoe realistisch het is geweest", besluit Ton nuchter.

Voor meer informatie:
Ton van Dalen
Oxin Growers
+31 (0)180 203 202
Ton@oxin-growers.nl  
www.oxin-growers.nl  


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven