Crisisupdate: Haags nieuws daalt in

Het nieuws van afgelopen vrijdag is nog aan het indalen in de sector. Het Nederlandse kabinet heeft de koers, die het voor de glastuinbouw richting 2040 heeft bepaald, bekendgemaakt. De komende dagen meer hierover. In deze crisisupdate brengen we opnieuw enkele berichten over de energiecrisis onder de aandacht.

Telers in de knel
Eén op de vijf Limburgse glastuinders zit in de knel, schat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Dat komt door de huidige hoge gasprijzen. 1Limburg brengt de uitspraken van Jean Aerts, LLTB-voorzitter van de vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten in De Limburger, onder de aandacht. 

Vooral de bedrijven die geen langlopend gascontract hebben, staan volgens hem onder druk. "Zoals dat ook bij veel consumenten het geval is. Op dit moment zorgt het nog niet voor faillissementen. Maar als je geen rendabele productie hebt, zal je geen nieuwe teelt beginnen." 

Sommige glastuinders willen de onzekere tijd niet afwachten en zijn hun bedrijf versneld aan het afbouwen, deelt de voorzitter. "Vooral in de markt van de snijbloemen, waar sommige producten veel naar Rusland werden geëxporteerd. Zij pakken Moederdag nog mee, maar dan gaan ze versneld stoppen."

De gasprijs voor een winter 2022 op de Title Transfer Facility, het Nederlandse gashandelsplatform, tot en met 25 april. Klik hier voor de actuele gasprijzen. 

Telers vragen duidelijkheid bij bijeenkomst rond energietransitie
Afgelopen vrijdag kwamen dertig partners die binnen het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland aan de energietransitie werken bijeen. Tijdens de bijeenkomst vertelden telers Roy Persoon en Marc Koene over de effecten van de hoge energieprijzen op hun bedrijfsvoering. Zo passen ze hun teeltstrategie aan en halen investeringen (zoals in extra schermen en of LED-verlichting) naar voren. Zo heeft Marc Koene met de inzet van LED-verlichting 20 procent bespaard op energie en de gemaakte kosten. Die investeringsruimte moet er dan wel zijn, en daar zit een knelpunt.

De telers vroegen op een aantal aspecten duidelijkheid op de korte termijn, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen over investeren in energieverduurzaming. Het gaat daarbij vooral om besparingen op bedrijfsniveau, een doorgaande ontwikkeling van geothermie en versnelde levering van restwarmte. Ook pleiten telers met belichte teelt voor meer aandacht om te werken aan een robuuste, duurzame en betaalbare elektriciteitsvoorziening. 

Aan het woord kwamen verder Robin Teeken van adviesbureau BlueTerra en Marco van Soerland van Warmte Systeem Westland. Lees hier bij Greenport West-Holland het hele verslag van de bijeenkomst. 

VEMW: vraagtekens bij realisme kabinetsplannen
De Vereniging voor Energie, Milieu en Water komt met een reactie op het nieuws vanuit het kabinet van afgelopen vrijdag. Het kenniscentrum en de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers zet vraagtekens bij het realisme van de maatregelen en heeft zorgen over de mogelijke impact van de ambitie van het kabinet om los te komen van Russische energie-import voor het eind van 2022. 

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Wij begrijpen de ambitie die het kabinet heeft, maar stellen vraagtekens bij het realisme om al binnen 8 maanden afscheid te nemen van het Russische gas en we hebben zorgen over de mogelijke impact op de energiekosten, de economie en de voorzieningszekerheid. Het kabinet laat wel een pakket aan maatregelen zien, maar wij missen de onderbouwing van een duidelijke exitstrategie met een goed doordacht plan. De aankondiging van het kabinet leidde vrijdag al direct tot negatieve beursreacties en zet ook extra druk op de besluitvorming in onze buurlanden. Wanneer die het voorbeeld van Nederland volgen, zal dit in een toch al krappe markt  een fors prijsopdrijvend effect hebben. Daarnaast worden de kosten van maatregelen zoals het vullen van de gasbergingen via een opslag op de transporttarieven verrekend. Onduidelijk is wat de consequenties voor Nederlandse gasverbruikers hiervan zijn. Ook onduidelijk is hoe de bestaande contracten van energieleveranciers met Gazprom, die veelal voor meerdere jaren zijn afgesloten, zullen afgehandeld gaan worden. Vanzelfsprekend denken wij mee over concrete stappen die op korte termijn kunnen worden gezet en die tot substantiële verlaging van het gasverbruik kunnen leiden. Hierbij kijken we met name naar opties  om de energiebesparing in - en de elektrificatie van de warmtevraag in - de industrie te verbreden en versnellen.”

ACM: 'Geen acute risico's faillissementen energieleveranciers'
De Autoriteit Consument en Markt komt, na gesprekken met energieleveranciers, met het bericht naar buiten dat er 'geen acute risico's op faillissementen' zijn bij energieleveranciers. De ACM vroeg hen extra financiële informatie aan te leveren om te controleren of bedrijven ook na de afgelopen winter kunnen voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid. Uit een analyse van de aangeleverde informatie blijkt dat energieleveranciers op dit moment geen acuut risico lopen op faillissement. Energieleveranciers zien voor zichzelf ook geen acuut risico. Wel wijzen de bedrijven op het risico van een ‘domino-effect’ als een andere (grote) onderneming in problemen zou komen of als er als gevolg van de oorlog in Oekraïne geen Russisch gas meer aangevoerd zou worden.

De ACM wil voor het nieuwe stookseizoen op 1 oktober 2022 extra eisen stellen aan leveranciers om hen weerbaarder te maken tegen plotselinge inkoopprijsstijgingen op de energiemarkt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft maatregelen aangekondigd om de beschikbaarheid van voldoende gas de komende winter zeker te stellen. Onder andere door gasopslagen zoveel mogelijk te laten vullen. Lees hier het hele bericht. 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven