"GlobalGAP wil waarden creëren voor de sector, dat is wat wij nastreven"

Het certificeringssysteem van GlobalGAP wordt in meer dan 130 landen gebruikt en wordt vaak omschreven als de meest algemeen toegepaste kwaliteitswaarborg voor tuinbouwbedrijven. We spraken met senior technisch expert René Capote en teamleider van key account & membership management, Ben Horsbrugh, over de certificeringsprocessen van GlobalGAP, maar ook over biodiversiteit, duurzaamheid en de rol van multistakeholderprocessen.

Intens teamwerk voor processen
"Het behoud van biodiversiteit en duurzaamheid vergt veel teamwerk. Als productontwikkelaar bestaat een deel van mijn taak erin om de belangen en ideeën van onze belanghebbenden op een coöperatieve manier af te stemmen op de geschikte technologie, zodat iedereen uiteindelijk op dezelfde lijn zit," zegt Capote. "We helpen de werkgroepen bij het definiëren en opschrijven van hun respectievelijke eisen. Met belanghebbenden bedoelen we in dit geval retailers, telers, ngo's en zelfs wetenschappers die betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces van de normen."


Ben Horsbrugh (links) en René Capote (rechts) voor de nieuwe add-on Biodiversiteit ter bevordering van de biodiversiteit in de conventionele groente- en fruitteelt. Het is de bedoeling dat de nieuwe add-on in de eerste helft van 2022 voor alle marktdeelnemers wordt geïntroduceerd. Het is een samenwerking tussen GlobalGAP en Lidl.

Op de vraag hoe het bedrijf omgaat met de regionale verschillen, antwoordt Capote: "Een aanpak die ik bij GlobalGAP heb leren kennen en waarderen is 'Think globally, act locally'. Dit betekent dat, hoewel de normen over het algemeen een wereldwijd bereik hebben, we ook rekening moeten houden met het nationale beleid dat bepaalt hoe de normen worden geïnterpreteerd. Zo kunnen de certificeringen worden aangepast aan de lokale omstandigheden."

Lokale initiatieven
Horsbrugh ziet in dit verband nieuwe groepen ontstaan. "In de komende twee tot drie jaar zullen er waarschijnlijk veel lokale initiatieven komen. Dat komt omdat er veel dringende kwesties zijn die op regionaal niveau moeten worden aangepakt. We moeten ook aanvaarden dat er een overvloed aan normen is die moeten worden samengevoegd en geharmoniseerd om uiteindelijk te beslissen welke de beste zullen zijn en hoe we ermee kunnen omgaan. Zolang er geen definitieve normen zijn, is dit onze manier om met verschillende idealen en ideeën om te gaan."

Over de vraag of de normen die door certificeringsbedrijven als GlobalGAP worden gesteld niet op regionaal niveau kunnen worden bereikt, zegt Horsbrugh: "Dat is een kernuitdaging waar we voortdurend mee te maken hebben, namelijk het kwadrateren van de duurzaamheidscirkel; we hebben duidelijke markteisen en duidelijke inherente behoeften in termen van duurzaamheid. Dat is ons dagelijks werk. Achter de ontwikkeling van deze normen zit het werk van veel mensen die op hoog niveau presteren en veel verantwoordelijkheid dragen. Bij individuele programma's zijn bijvoorbeeld vaak tussen de 30 en 40 mensen betrokken. Normen en certificeringen werken alleen als al deze mensen erachter staan."

Capote voegt daaraan toe: "Ik denk dat de sleutel is om te vertrouwen op multi-stakeholderbestuur of multi-stakeholderprocessen, want om de normen te ontwikkelen is er een niveau van belanghebbenden, dat zijn NGO's, retailers en telers. Dit is om ervoor te zorgen dat er voldoende transparantie en een goede ontwikkeling binnen het proces is."

Bovendien, zei hij, is het ook belangrijk om de bevindingen van onderzoeksorganisaties op te nemen. "De NGO's en de onderzoeksorganisaties zijn soms de meest uitgesproken belanghebbenden, bijvoorbeeld over wat de meest ontwikkelde wetenschappelijk onderbouwde stand van de techniek is. Maar deze moeten ook toepasbaar zijn op operationeel niveau, kosteneffectief en gekoppeld aan de markt. Zodra deze normen zijn vastgesteld en door retailers en telers zijn aanvaard, zullen zij dienovereenkomstig worden toegepast."

Gevolgen van de pandemie voor de certificeringsprocedures
Horsbrugh: "Tijdens de pandemie zijn we erin geslaagd om snel oplossingen op afstand te ontwikkelen die door de markt werden geaccepteerd, zodat we een certificeringsproces konden implementeren dat binnen drie maanden was ontwikkeld. Aan het begin van de pandemie bestond de vrees dat de focus op duurzaamheid verloren zou gaan, maar het tegendeel was het geval. We hadden juist meer discussies over duurzaamheid, waarbij allerlei belanghebbenden ons proactief benaderden. Het was een groot voorrecht voor GlobalGAP om tijdens de pandemie deel uit te maken van een kernactiviteit. Omdat de meesten van ons al over een uitgebreid netwerk beschikten en dienovereenkomstig gestructureerd waren, was dit niet zo'n grote verandering voor ons."

"De markt is momenteel volatieler dan ooit," zegt Horsbrugh. "Verstoringen in de toeleveringsketen zullen zeker gevolgen hebben voor onze belanghebbenden, maar niet rechtstreeks voor GlobalGAP.  We moeten dus ook rekening houden met de situatie van telers en retailers die met verschillende prijzen te maken hebben."

Capote: "Daarnaast was de grotere vraag naar slimme oplossingen, dat wil zeggen digitale tools, maar ook digitale diensten in het algemeen en sociale normen, zeer groot." Daarnaast sprak hij over de noodzaak en het belang om adequaat te reageren op het laatste ICPP-rapport over klimaatverandering.

Horsbrugh beschreef de kwestie van duurzaamheid als een "no-brainer" binnen de sector als geheel, aangezien het nu vanzelfsprekend is om duurzaam te werken, terwijl Capote benadrukte dat er een zekere urgentie is in de komende twee tot drie jaar. In die periode zal immers worden beslist over de technologie die de wereld in 2050 vorm zal geven.

Dit jaar introduceert GlobalGAP de herziene versie van haar IFA V6-programma, dat gestroomlijnde, intuïtieve en gedigitaliseerde oplossingen biedt voor de hele sector, evenals de sociale standaard GRASP 2.0 en het TR4-programma voor de bananensector: "Dit is een instrument dat telers een risicobeperkingsplan biedt om de introductie (en/of verdere verspreiding) van de TR4-pathogeen naar, binnen en vanuit hun GlobalGAP gecertificeerde teeltbedrijven te voorkomen en dat de beste aanvullende oplossing vertegenwoordigt die we tot nu toe hebben."

Voor meer informatie:
Dr. René Capote en Ben Horsbrugh
GLOBALG.A.P. / FoodPLUS GmbH
+49 221 57776 0
info@globalgap.org 
www.globalgap.org 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven