Surveillance voor schoon oppervlaktewater in Hollands Noorderkwartier

Naast geplande controles per sector, surveilleren de toezichthouders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het uitrijden van mest, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en de opslag van mest en andere stoffen. Door naleving van de milieuregels dragen agrarische bedrijven bij aan schoon en gezond oppervlaktewater. Dat is een gezamenlijk belang, zo deelt het hoogheemraadschap. 

Gewasbeschermingsmiddelen
De toezichthouders van HHNK controleren of bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de milieuregels. Dit doen zij in de lente, zomer en herfst. Het gaat hierbij onder andere om driftreductie, teeltvrije zones, het gebruik van goedgekeurde spuitapparatuur en een geldig bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie).

Tips

  • Raadpleeg de gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen voor mogelijk hogere driftreductie-eis en bredere teeltvrije zone.
  • Controleer of uw spuitmachine nog SKL goedgekeurd is.
  • Check of uw spuitlicentie niet is verlopen.


Opslag te dicht bij de sloot. Foto via Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Opslag van vaste mest en andere agrarische bedrijfsstoffen
Bij agrarische bedrijfsstoffen kunt u denken aan voeropslag, champost, plantresten, materiaal van substraatteelt zoals steenwol, turfvezel maar ook gebruikte potgrond of netten uit de tulpenteelt. Deze materialen kunnen uitlogen of perssappen/percolaat veroorzaken die af kunnen spoelen naar het oppervlaktewater en voor verontreiniging zorgen.

Houd er rekening mee dat de opslag van agrarische bedrijfsstoffen op onverharde bodem plaatsvindt:

  • Op minimaal 5 meter afstand vanaf de insteek van het oppervlaktewater of
  • zorg ervoor dat hemelwater niet in contact kan komen met opgeslagen stoffen.

Altijd moet worden voorkomen dat verontreinigende stoffen of afstroming hiervan in het oppervlaktewater terecht komt, besluit het hoogheemraadschap het bericht.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven