'Vrij stabiele' balanswaarde glastuinbouw 2020, relatief lage solvabiliteit

Het gemiddelde balanstotaal van glastuinbouwbedrijven bedroeg in 2020 bijna 4 mln. euro per bedrijf. Dat is meer dan de gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar van Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven, die in 2020 3,7 mln. euro bedroeg. De solvabiliteit in de glastuinbouw is in vergelijking met grondgebonden agrarische sectoren relatief laag.

De gemiddelde balanswaarde per einde boekjaar voor alle sectoren was in 2020 ruim 120.000 euro meer dan een jaar eerder. De langlopende schulden liepen op tot gemiddeld 880.000 euro per bedrijf. Het eigen vermogen nam licht toe tot meer dan 2,6 mln. euro per bedrijf in 2020.

Gemiddeld lag de solvabiliteit op de land- en tuinbouwbedrijven op 73%. Binnen de land- en tuinbouw is de gemiddelde balanswaarde met circa 4,5 mln. euro het hoogst op de melkvee- en akkerbouwbedrijven.

Van de land- en tuinbouwbedrijven investeerden de glastuinbouw- en vleeskuikenbedrijven gemiddeld het meest in 2020, namelijk ruim 200.000 euro per bedrijf. Het blijkt uit cijfers uit het Bedrijfsinformatienet die Wageningen Economic Research deelt via Agrimatie.

Balanswaarde glastuinbouwbedrijven vrij stabiel
Het gemiddelde balanstotaal van glastuinbouwbedrijven bedroeg in 2020 bijna 4 mln. euro per bedrijf. Een kwart van deze waarde is vastgelegd in grond. Gebouwen en glastopstanden vertegenwoordigen een waarde van ruim 600.000 euro. Zowel de langlopende schulden als het eigen vermogen liepen in 2020 iets op. De solvabiliteit bleef daardoor nagenoeg ongewijzigd, 59% in 2020.

De balanswaarde van de glasgroentebedrijven en de pot- en perkplanten bedrijven is hoger dan van de snijbloemenbedrijven. Bij de groentebedrijven is grond de voornaamste balanspost (ongeveer 25% van het totaal). Bij pot- en perkplanten maakt de waarde van de planten 25% uit van de totale waarde van het bedrijf.

De solvabiliteit in de glastuinbouw is in vergelijking met die van de grondgebonden sectoren in de land- en tuinbouw laag. De drie subsectoren kennen een solvabiliteit van ongeveer 60%. Rond dit gemiddelde is er een zeer grote spreiding tussen bedrijven: 20% van de bedrijven heeft een solvabiliteit van minder dan 41%. Dit percentage komt ongeveer overeen met het niveau dat door banken als minimum wordt geëist als buffer bij financieringsaanvragen.

Investeringen glastuinbouwbedrijven stijgen licht
De investeringen in de glastuinbouw bedroegen in 2020 gemiddeld ongeveer 230.000 euro per bedrijf. Dit is een kleine toename ten opzichte van het jaar ervoor vooral door een toename van de investeringen in machines en installaties. Ruim twee derde van de investeringen had betrekking op installaties en machines en een kwart op glasopstanden. 

Door de betere economische resultaten in de laatste jaren blijft het investeringsniveau boven het investeringsniveau in de periode voor 2017. De jaarlijkse spreiding binnen de sector blijft groot: in 2020 investeerde circa de helft van de bedrijven meer dan 50.000 euro terwijl een kwart van de bedrijven minder dan 10.000 euro investeerde. Binnen de sector was met gemiddeld 290.000 euro het investeringsniveau in 2020 het hoogst op de glasgroentebedrijven.

Bron: Agrimatie


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven