Crisisupdate: Afwachten tot eind april?

De gasprijs zit al een weekje 'vast' net boven de grens van 100 euro per megawattuur, met een heel licht dalende trend. Ook vanochtend zat hier weinig verandering in. In deze korte crisisupdate daarom vooral aandacht voor lobbygeluiden en de inzet van Oekraïners in de kas.


De contractprijs voor winter 2022 op de Title Transfer Facility, het Nederlandse gashandelsplatform. Klik hier voor de actuele gasprijzen. 

Steunvraag
LTO Nederland publiceerde afgelopen vrijdag een Oekraïne-update. In die update onder meer aandacht voor de vier voorstellen die de belangenbehartiger van agrarisch Nederland doet om ondernemers in de land- en tuinbouw te steunen. LTO Nederland wil dat het kabinet snel werk maakt van die steun. 

Het kabinet moet, als het aan LTO Nederland ligt, de mogelijkheden van het steunpakket van de Europese Commissie maximaal benutten en specifieke regelingen treffen voor sectoren. Op korte termijn ziet men acute problemen in de glastuinbouw, varkenshouderij en pluimveehouderij en op de middellange termijn ook in andere sectoren, zoals in onder meer de akkerbouw, fruitteelt, de boom- en vaste plantenteelt en biologische land- en tuinbouw. De toekomstbestendigheid van in zichzelf gezonde bedrijven moet worden ondersteund zodat de benodigde transities ongehinderd voort kunnen gaan.

LTO Nederland verzoekt het kabinet:

  1. Volg het voorbeeld van onder meer Duitsland en plus de beschikbare € 8 miljoen euro uit de GLB-crisisreserve met 200% cofinanciering op tot € 24 miljoen en zorg dat deze gelden direct bij boeren en tuinders terecht komen als compensatie voor de gestegen kosten en om ervoor te zorgen dat bedrijven over voldoende liquiditeit blijven beschikken;
  2. Introduceer een specifieke steunregeling voor boeren en tuinders waarmee gebruik wordt gemaakt om maximaal € 35.000 aan getroffen ondernemingen in de land- en tuinbouw toe te kennen. LTO Nederland stelt voor om hiervoor de bestaande regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te passen en open te stellen voor de land- en tuinbouw;
  3. Zorg voor liquiditeitssteun in de vorm van garantie- of borgstellingsregelingen, zodat banken leningen blijven verstrekken aan ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar tijdelijk met liquiditeitsproblemen geconfronteerd worden als gevolg van de sterk gestegen kosten en de achterblijvende opbrengstprijzen;
  4. Introduceer een steunregeling ter compensatie van de sterk gestegen gas-, elektriciteit en dieselprijzen voor de energie-intensieve sectoren.

Veel bedrijven zitten midden in transitie, merkt LTO Nederland verder op in het bericht, maar nu de liquiditeitspositie van ondernemers in verschillende sectoren fors onder druk komt te staan, dreigt deze tot stilstand te komen. Dat moet absoluut worden voorkomen, zodat boeren en tuinders zich volop kunnen blijven inzetten op een toekomstbestendige sector.

Of het kabinet gehoor geeft aan de oproep van LTO Nederland is onzeker. Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland temperde onlangs in gesprek met de tuinbouwvakpers nog de verwachtingen. "Nederland staat niet bekend als het land dat snel gebruik maakt van zulke gelden en staatssteun."

Oekraïners in de kas
Op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïners, hebben vluchtelingen naast huisvesting, ook recht op zorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt in Nederland. Per 1 april 2022 mogen zij in Nederland werken, zonder tijdelijke tewerkstellingsvergunning. In plaats daarvan komt er een meldplicht. Meer hierover bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. 

De eerste Oekraïners zijn inmiddels aan werk geholpen in de glastuinbouw. Hoeveel Oekraïners uiteindelijk in de kas komen werken, is nu afwachten. In het Algemeen Dagblad betwijfelen tuinders of Oekraïens uiteindelijk de nieuwe voertaal in kassen wordt. Dat doen zij in een verhaal over Natalia en Nadia, die in de kassen bij Beekenkamp vorige week met open armen werden ontvangen. 

Frank van Gool van OTTO Work Force zat gisteren bij Harry Mens aan tafel om over huisvesting voor vluchtelingen en internationale medewerkers te praten. De uitzending terugkijken kan hier. 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven