Focus op weghalen pieken uit zachtfruitmarkt

Tholen - Diether Everaerts van Belgische Fruit Veiling (BFV) ziet een groeiende vraag en consumptie van zachtfruit in de markt. “De consumptie van kleinfruit is nog altijd zeer goed.” Toch kan hij zich niet aan de indruk onttrekken dat er op sommige momenten sprake is van een zeker overaanbod, vertelt hij in het maartnummer van vakblad Primeur.

Diether geeft aan dat er in 2021 weinig is verdiend aan kleinfruit, waardoor hij zich de vraag stelt of de zachtfruitmarkt in piekperiodes niet te vol is. Als voorbeeld noemt hij bramen, waarvan BFV ziet dat de afzet niet altijd eenvoudig is. “Wij merken dat wij het in de piekperiode – de meeste zachtfruitsoorten kennen twee oogstpieken en daartussenin een rustige periode - niet zo gemakkelijk hebben om de bramen aan de man te brengen. Elk jaar is het toch wel een gegeven, dat terugkomt wanneer er veel kilo’s bramen komen, dat de prijs heel fel terugzakt naar een 25 tot 30 cent per potje.”

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om een deel van de bramen naar de industrie af te voeren zodat ze uit de handel worden gehouden en het aanbod niet te groot wordt. “Dat is een mogelijkheid, maar aan de andere kant moeten we toch eerlijk durven te stellen dat er op bepaalde momenten een overaanbod is van bramen. Wil je buiten die piekperioden telen voor betere prijzen dan ben je eigenlijk al verplicht om met glasteelt te beginnen.”

Risicospreiding
Dat de zachtfruitteelt onder glas, anders dan bij aardbeien, die niet met dezelfde afzetpieken te maken hebben, vooralsnog toch geen vlucht neemt, heeft onder meer te maken met de kosten. “Momenteel hebben wij geen telers in onze coöperatie die deze stap kunnen of willen zetten. Het is natuurlijk een enorme investering.”

Zelfs in rode bessen, met een jaarlijkse afzet van bijna 280 ton een groot product voor BFV, wordt er niet onder glas geteeld. “De focus ligt wel op het telen onder overkapping in tunnelvorm. Jaarlijks bewaren wij 120 tot 140 ton rode bessen in ULO-cellen waardoor we het seizoen kunnen verlengen tot ver na de plukperiode.“

Meer dan in serreteelt ziet de veiling mogelijkheden in het spreiden van het risico door de pieken uit de markt weg te nemen. “Met een goede spreiding van het product over verschillende maanden is er prijszekerheid naar de teler toe.”

Dit kan bijvoorbeeld door een gedeelte van het zachtfruit via de klok te vermarkten en een ander deel via een poolsysteem. “Dat loopt heel goed; elk jaar geeft dat een bepaalde garantie aan de telers, omdat wij vaste prijsafspraken maken waardoor we de piekperiode heel fel kunnen verlagen, zodat er geen druk komt op de prijs aan de klok.”

Energiekosten
Een andere reden om af te zien van zachtfruitteelt onder glas zijn de oplopende energiekosten, geeft Diether aan. “De stookkosten zijn vorig jaar al enorm gestegen, nu zal dat nog meer problemen geven. Bij de najaarsteelt - van september tot december 2021 - van glasaardbeien hebben we gezien dat daardoor niet iedereen de nodige stookuren in de serre heeft gerespecteerd.”

Diether geeft aan dat dit fenomeen bij verschillende veilingen is waargenomen en dat het gevolgen heeft voor de kwaliteit van de aardbeien en de kleuring van het fruit. “Daardoor is de shelflife en de houdbaarheid ook veel minder goed en dat geeft problemen. Als men niet op regelmatige basis de serre stookt, dan levert dat automatisch minder mooi doorgekleurde vruchten en kwaliteitsverlies op.”

Overigens zijn aardbeien bij BFV de enige soort kleinfruit die onder glas wordt geteeld. De meer gespreide afzet van de rode vruchten speelt een rol bij de haalbaarheid van de investering in serreteelt. Diether geeft aan dat bij de 500 ton serre-aardbeien die BFV afzet, de focus ligt op het vroege seizoen en later vanaf september tot december. “Anders dan bij de afzetpieken in ander zachtfruit, kun je daar een serre voor bouwen. Dus als je tot aan het begin van de tunnelteelt, de glasaardbeien kunt vermarkten, is dat interessant en heb je zelden overaanbod.” Daarbij merkt Diether op dat ook de concentratie glasaardbeien bij BFV bijdraagt aan een gematigd aanbod.

Dit artikel verscheen eerder in editie 3, 36e jaargang van Primeur. Zie hiervoor www.agfprimeur.nl.    

Voor meer informatie:
diether.everaerts@bfv.be


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven