eindverslag

Ierland doet onderzoek naar turfvrije alternatieven voor telers

De ministers van het Ierse ministerie van Landbouw hebben in januari een reeks maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van Ierse telers die afhankelijk zijn van turf.

Dit volgt op de publicatie van het eindrapport van de Werkgroep voor het gebruik van veenmos in de tuinbouwsector. De Werkgroep voor het gebruik van veenmos in de tuinbouwsector werd opgericht na een reeks uitspraken van het Hooggerechtshof waarin werd bepaald dat voor het op grote schaal oogsten van turf een bouwvergunning en een vergunning van het Bureau voor Milieubescherming vereist zijn. De werkgroep kreeg in het bijzonder de opdracht de mogelijkheden van alternatieven voor turf voor de tuinbouwsector te onderzoeken. Hoewel de sector vastbesloten is om van turf af te stappen, is dit op korte termijn niet mogelijk.

Tegen deze achtergrond heeft het Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM) samengewerkt met de ministeries van Milieu, Klimaat en Communicatie (DECC), en Huisvesting, Plaatselijk Bestuur en Erfgoed (Housing), om voorstellen uit te werken die het volgende omvatten:

  • de opdracht aan een onafhankelijke deskundige om het niveau en de geschiktheid van de huidige turfvoorraden voor de Ierse tuinbouwsector bij alle leveranciers, inclusief Bord na Móna, te evalueren;
  • de aanstelling van deskundigen op het gebied van planning om gratis advies te verstrekken aan diegenen die turf willen winnen op een wijze die in overeenstemming is met de desbetreffende verordeningen inzake veengebieden van minder dan 30 ha;
  • onderzoek naar alternatieven voor turf in de tuinbouwsector.

Het uiteindelijke doel van dit project is de ondersteuning van de tuinbouwsector, waarin € 469 mln omgaat, van de mensen die in deze sector werken en van de vele gezinnen die van deze belangrijke sector afhankelijk zijn.

Een zekere mate van import kan op korte termijn niet worden uitgesloten omdat dit altijd een rol heeft gespeeld in de turfsector realiseert men. Er is echter een gereglementeerd traject dat moet leiden tot een wettelijk toegestane winning en de snelste route voor de binnenlandse sector lijkt kleinschalige winning te zijn op voorheen gedraineerde venen van minder dan 30 ha. De ministers zullen deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening opdracht geven gratis advies te verstrekken aan degenen die de regelgeving willen naleven voor de winning van turf ten behoeve van de binnenlandse tuinbouwsector.

Lees het volledige verslag hier.  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven