opbrengst uit verkoop energie compenseert

Bedrijfsresultaat Nederlandse komkommerteler keldert in 2021

Het gemiddeld inkomen van een Nederlandse glasgroenteteler komt in 2021 uit op 315.000 euro. Dat is nagenoeg gelijk aan 2020. Het nettobedrijfsresultaat voor een gemiddelde glasgroentebedrijf komt in 2021 uit op 7,45 euro per m2. Dit is een afname van 23 eurocent per m2, zo blijkt uit een eerste raming van de landbouwinkomsten van het CBS en Wageningen Economic Research. Vooral bij komkommer-telers kelderde het bedrijfsresultaat.

Naar subsectoren onderverdeeld was er een toename bij de tomatenbedrijven van 4 euro per m2. Bij komkommerbedrijven daalde het nettoresultaat juist met ongeveer 5,50 euro. Het bedrijfsresultaat is hierbij voor dit bedrijfstype negatief geworden.

Bij paprika wordt in deze raming rekening gehouden met een daling van het bedrijfsresultaat van ongeveer 3,40 euro, waardoor 4,40 euro per m2 resteert. Bij de overige glastuinbedrijven was er ook een daling, maar hier bleef deze negatieve correctie met 1,30 euro beperkt. Hier kwam het bedrijfsresultaat op 3,77 euro per m2.

Het inkomen uit bedrijf van een gemiddeld gasgroentebedrijf daalde net als het bedrijfsresultaat iets. Met een daling van 3% per m2 is deze daling zeer beperkt. Het inkomen uit bedrijf daalde met 25 eurocent tot circa 9,40 euro per m2.

Op tomatenbedrijven nam het inkomen sterk toe. Het verschil ten opzichte van vorig jaar was met 4 euro per m2 groot en komt hiermee op het niveau van 2016. Paprikabedrijven maken een tegengestelde beweging en teren in op hun inkomen uit het bedrijf met bijna 3,50 euro per m2. Ondanks deze daling resteert een inkomen per m2 van bijna 5,75 euro. Bij komkommerbedrijven moeten ondernemers rekening houden met een inkomen uit bedrijf van nog geen 2 euro per m2.

Opbrengst per vierkante meter gestegen
Voor een gemiddeld glasgroentebedrijf zijn de totale opbrengsten per m2 met 7 euro gestegen naar bijna 63 euro, wat een stijging is van 13%. Vooral de tomatenbedrijven waren verantwoordelijk voor deze stijging (+21%). Hierbij speelden opbrengsten uit product en gestegen opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit een rol.

Bij paprikabedrijven nam de totale opbrengst per m2 met 6% toe. De opbrengsten uit de verkoop van energie zorgden ervoor dat de daling in de productie werd opgevangen. Bij komkommerbedrijven was dit beeld ook zichtbaar. De overige glasgroentebedrijven zaten ook aan de positieve kant van de streep met een toename van de totale opbrengsten met 8% per m2.

De stijging bij tomatenbedrijven werd vooral veroorzaakt door de toename uit de opbrengst uit producten; de stijging bedroeg ruim 11 euro per m2 tot gemiddeld 64 euro per m2, wat een toename is van 21%. Dit is met name toe te schrijven aan sterk hogere prijzen in combinatie met een daling van de fysieke productie. Maar ook de energieopbrengsten stegen door toegenomen verkoopprijzen. Per saldo stegen de opbrengsten uit energie tot 5 euro per m2. Dit was ongeveer 2 euro meer dan een jaar eerder. De overige opbrengsten per m2 stegen ook maar een stuk minder dan bij andere posten. Onder ander zijn dit opbrengsten uit het werk voor derden en bijvoorbeeld verhuur van grond of gebouwen.

Bij de gewasopbrengsten van paprika was er een opbrengstdaling van 8% per m2. Deze opbrengsten daalden naar 30 euro per m2. De absolute daling bedroeg circa 2,50 euro. Bij lagere prijzen van enkele procenten was ook de productie per m2 wat lager. Door wisselend weer was de productie soms ook kwalitatief minder. De opbrengsten uit de verkoop van elektriciteit stegen. Een toename van 5 euro betekende een sterke stijging van deze opbrengsten. De overige opbrengsten bleven nagenoeg gelijk.

Bij komkommerbedrijven was de totale opbrengst per m2 net iets hoger dan vorig jaar. De totale opbrengsten stegen naar 53 euro per m2. Dit is een toename van ongeveer 2 euro. Deze stijging was vooral te danken aan gestegen energieopbrengsten en het opbrengstdeel uit de tomatenteelt. De opbrengsten uit de komkommerteelt lagen wat lager omdat de verkoopprijzen van dat product wat lager waren ten opzichte van vorig jaar.

Bij de overige glasgroentebedrijven waren de opbrengstprijzen van aubergine sterk lager dan vorig jaar. Ten opzichte van de aardbeienteelt is dit inmiddels maar een klein areaal. Bij aardbei en andere groenten onder glas ontvingen betere prijzen waardoor uiteindelijk de opbrengst uit producten steeg met 3%. De opbrengsten uit energieverkoop stegen zoals bij de andere gewassen waardoor de totale opbrengsten stegen met bijna 4 euro, wat neerkomt op 8% stijging.

Kostenstijging
De kosten stegen dit jaar flink. Procentueel maar ook absoluut zijn de kosten van de inkoop van gas en elektriciteit het sterkst gestegen. In deze raming is uitgegaan van een toename van bijna 4,50 euro per m2. Hiermee zijn dit jaar de energiekosten bijna even hoog als de arbeidskosten per m2. Ook de andere kostenposten namen toe. Plantaardige activa, arbeid, en materiƫle activa stegen alle drie met ongeveer 1 euro per m2.

De kostenstijging lagen bij de subsectoren in dezelfde lijn als het totaal maar werkten wel wat anders door. Dit komt door de verschillende bedrijfsstructuur. Zo waren bij tomatenbedrijven de plantaardige activa in 2021 slechts 8% van de totale kosten en waren die bij komkommerbedrijven 21%. Daarnaast speelde arbeid bij komkommerbedrijven ook een zeer voorname rol in de totale kosten (31%) terwijl dat bij paprikabedrijven op 23% van de totale kosten lag.

Bron: Agrimatie


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven