Abonneren

Vacatures

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

Weer

6 t/m 10 december

Programma Week van de Aardwarmte bekendgemaakt

Van 6 t/m 10 december is de Week van de Aardwarmte 2021. Aan de hand van vier thema’s wordt inzicht gegeven in de kansen die aardwarmte biedt in de energietransitie. Alle events zijn gratis online te volgen.

Programma
Dagelijks zijn er webinars, waarmee u uw kennis over de techniek en de financiën rond aardwarmte kunt vergroten. En er zijn praktijksessies, waarin ervaringen worden gedeeld. Klik hieronder om per dag het programma te bekijken en u in te schrijven. 

Maandag 6 december – Aardwarmte, pijler van de warmtetransitie
Welke rol kan aardwarmte spelen in de regionale en gemeentelijke warmtetransitie? We kijken naar hoe het buitenland geothermie succesvol toepast in de gebouwde omgeving. En staan stil bij de vraag hoe collectieve warmtesystemen met aardwarmte te ontwikkelen, de uitdagingen die dit oplevert en hoe gemeenten en regio’s deze oplossen. Bekijk hier de events van deze dag en meld je aan.

Dinsdag 7 december – Aardwarmte en samenwerken met de omgeving
Om de inzet van aardwarmte in de energietransitie te versnellen is het van belang te werken aan draagvlak en samenwerking met de omgeving. Op deze dag kijken we naar de verschillende belangen rondom aardwarmteprojecten en hoe je zeggenschap vormgeeft. Daarnaast brengen we in beeld welke lessen er te leren zijn vanuit de praktijk van zon- en windenergieprojecten. Bekijk hier de events van deze dag en meld je aan.

Woensdag 8 december – Aardwarmte, duurzaam inzetbaar
Bij duurzame inzetbaarheid van aardwarmte kijken we op de woensdag naar twee aspecten. Enerzijds staat de vraag centraal of aardwarmte financieel zinvolle duurzame projecten zijn. In hoeverre moet daartoe de kostprijs van aardwarmte omlaag en wat komt daar dan bij kijken? Anderzijds draait duurzaamheid om de mate waarin aardwarmteprojecten bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Wat is daar nu precies over bekend? Bekijk hier de events van deze dag en meld je aan.

Donderdag 9 december – Aardwarmte, de ondergrond in kaart
In Nederland lopen verschillende onderzoeksprogramma’s om de potentie van (ultradiepe) geothermie in de ondergrond in beeld te brengen. Op deze dag gaan we in op de resultaten van het SCAN-programma tot nu toe en de vervolgstappen die vanuit dit project gezet gaan worden. Verwacht hier een technisch-inhoudelijke toelichting van de verzamelde SCAN-data. Ook wordt op deze dag meer bekend over de potentie van ultradiepe geothermie (UDG) in Nederland en de locatie van een mogelijke pilot. Bekijk hier de events van deze dag en meld je aan.

 

De week wordt georganiseerd op initiatief van EBN i.s.m. Geothermie Nederland en andere partners.

bron: EBN


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven