Positief advies financiering arbeidsmarktprojecten glastuinbouw

De sectorcommissie Glastuinbouw van Colland heeft 4 november toestemming gegeven voor diverse arbeidsmarktprojecten, waarbij wordt samengewerkt met Glastuinbouw Nederland. De projecten zijn vervolgens voorgelegd aan het bestuur van Colland Arbeidsmarkt. De brancheorganisatie zet e.e.a. hieronder op een rijtje.
 
Goed werkgeverschap
De werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland heeft Goed werkgeverschap als een van de centrale punten in haar arbeidsmarktbeleidsplan opgenomen. Om werkgevers te ondersteunen hun goed werkgeverschap invulling te geven is samen met LTO Nederland, Plantum en andere agrarisch en groene werkgeversorganisaties en vakbonden Colland Arbeidsmarkt opgericht.

Cao Colland
Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Het fonds financiert activiteiten gekoppeld aan de doelstellingen die zijn omschreven in de cao Colland. Net zoals de cao Glastuinbouw, is ook de cao Colland een cao. Het verschil is dat de cao Colland naast de glastuinbouw ook van toepassing is op alle andere agrarisch en groene sectoren.

Alle werkgevers die vallen onder de cao Colland betalen jaarlijks een premie. Dit geldt voor zowel leden als niet-leden van Glastuinbouw Nederland, omdat de cao Colland algemeen verbindend is verklaard. In 2021 was de premie voor de glastuinbouw 0,71% van de loonsom. Bekijk ook het bericht waarin is toegelicht op welke wijze de werkgroep Arbeidsmarktbeleid en Onderwijs richting geeft aan de middelen.

Positief advies diverse arbeidsmarktprojecten
Tijdens de vergadering van 29 oktober van de sectorcommissie Glastuinbouw binnen Colland werden diverse arbeidsmarktprojecten besproken. Peter Loef (Glastuinbouw Nederland) bracht namens de werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van LTO Glaskracht Nederland advies uit over projecten die ter financiering aan de sectorcommissie Glastuinbouw zijn aangeboden. Er is toestemming gegeven om subsidie toe te kennen aan een aantal projecten (klik hier voor een overzicht).

2 december besluitvorming
Het positieve advies van de sectorcommissie Glastuinbouw wordt voorgelegd aan het bestuur van Colland Arbeidsmarkt. Het bestuur neemt op 2 december een besluit.

bron: Glastuinbouw Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven