Wat te doen bij bedrijfsongeval?

Uit de Monitor Arbeidsongevallen 2020 van de Inspectie SWZ (Arbeidsinspectie) waren er over dat jaar minder bedrijfsongevallen dan in 2019. In 2020 zijn er 3.655 ongevallen gemeld. Het merendeel van de arbeidsongevallen vindt plaats in de hoofdsectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. Slachtoffers zijn meestal mannen, jongeren van 15 tot en met 24 jaar en werkenden van 55 tot en met 64 jaar.

Stappenplan bij bedrijfsongeval
Wanneer een werknemer tijdens werktijd betrokken raakt bij een bedrijfsongeval, is de werkgever geraden de volgende stappen te ondernemen:

  • Maak hiervan dan direct melding bij uw AVB-verzekeraar;
  • Als uw werknemer ernstige verwondingen heeft maak van het ongeval dan een melding bij de Inspectie SWZ. Het meldingsformulier vindt u op de website van de Inspectie.
  • Stel of laat een ongevalsrapport opstellen;
  • Neem contact op met een jurist.

Aansprakelijkheid van u als werkgever bij bedrijfsongeval
Uit de Wet en de rechtspraak blijkt dat de werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk is voor de schade, die het gevolg is van een ongeval op de werkplek. Deze schade is doorgaans gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-verzekering), die bijna elke werkgever in Nederland heeft afgesloten.

Een advocaat kan dikwijls op een aantal punten bijstand verlenen:

  • Met uw werknemer of zijn belangenbehartiger telefonisch contact opnemen naar aanleiding van de aansprakelijkheidsstelling. Hierdoor worden mogelijke spanningen in de arbeidsrelatie voorkomen;
  • Het uitzendbedrijf – indien uw werknemer een uitzendkracht is – mede namens u aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval en verzocht hiervan melding te maken bij zijn AVB-verzekeraar;
  • De werknemer berichten dat doorbetaling plaats vindt van het loon gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid;
  • Indien de werknemer vóór of tijdens de schadebehandeling al kosten heeft gemaakt, zoals extra reiskosten voor een bezoek aan de dokter en/ of het ziekenhuis of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp, de verzekeraar vragen hiervoor een voorschot te verstrekken;
  • De verzekeraar informeren over het verloop van het herstel en deze desgewenst voorzien van de benodigde medische machtigingen;
  • Is de werknemer door het ongeval arbeidsongeschikt geraakt dan kan het advocatenkantoor hem of haar in verbinding stellen met een Arbeidskundig Adviesbureau.

Kosten rechtsbijstand
Aan het inschakelen van een advocaat en/of Arbeidskundig Adviesbureau zijn kosten verbonden. Deze zogenoemde buitengerechtelijke kosten worden doorgaans door uw verzekeraar betaald, indien u als werkgever aansprakelijk bent voor het ongeval.

Koppelaar & Linssen Advocaten
Wilt u zich na een bedrijfsongeval laten begeleiden door ons kantoor of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of andere arbeidsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met mr. R.A.D. Koppelaar (koppelaar@koppelaarlinssen.nl)   

www.koppelaarlinssen.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven