Sector zet onderzoek naar lekkage bij telers zelf voort

Afgelopen periode is er een pilot uitgevoerd onder telers, gefinancierd vanuit de overheid, naar lekkage bij een drietal glastuinbouwbedrijven. Hoofdconclusie uit de pilot was dat lekstromen meetbaar zijn en aanwezig, maar niet per se gekoppeld aan een bepaalde type teelt of ouderdom van de kas, noch aan een geografische ligging. Tegelijkertijd was het aantal deelnemers aan de pilot te klein om de urgentie exact te duiden en conclusies op pilotniveau te generaliseren.

(Mede) daarom heeft de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) begin oktober goedkeuring gegeven aan het project 'Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw' binnen het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof. Met de medefinanciering van dit project hoopt men meer kennis op te bouwen over de omvang en het ontstaan van lekkages. 

Binnen het te starten project worden de metingen bij de drie bedrijven uit de pilot voortgezet en worden de metingen uitgebreid door het toevoegen van vier nieuwe bedrijven. De focus ligt daarbij op substraatbedrijven, maar ook een grondteeltbedrijf wordt meegenomen. Voor deze bedrijven wordt het meetnet ingericht en bemonsteren: vier keer fysisch-chemisch en twee keer gbm+edna. Na afloop van het project is er meer zicht op de rol van lekkage op de waterkwaliteit en het handelingsperspectief om lekkage te voorkomen.

Bron: Glastuinbouw Waterproof


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven