"Luchttransport door kaskolom levert significante bijdrage aan beter klimaat"

In onderstaande vertellen de productontwikkelaars van de Caeli klimaatkolom over het ontstaan van het idee tot waar het nu staat, en ook over de rol die de Wageningse Universiteit & Research (WUR) daarin heeft gehad.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
“De eerste ideeën zijn uit de tijd dat we ons verdiept hebben in Het Nieuwe Telen, daar zien we hoe grote schermventilatoren ingezet worden om droge lucht van boven het scherm onder het scherm uit te blazen. Een prachtige oplossing, maar wel één die in zijn huidige vorm volgens ons niet meer past bij deze tijd. Het vraagt namelijk om de nodige aanpassingen in de kas en het onderschept ook nog eens veel licht. Als je daar dan vervolgens met je collega’s over gaat brainstormen, kom je tot een tal van mogelijkheden. Zo ook op het idee om voor het verplaatsen van droge lucht slim gebruik te maken van de kasconstructie. Een idee waarmee je aanpassingen aan het scherm weet te voorkomen en de lichtonderschepping flink vermindert.”

Dus het verplaatsen van droge lucht van boven het scherm kan veel slimmer wanneer je gebruik weet te maken van de kasconstructie? “Dat klopt, zeker wanneer je dat weet te combineren met moderne IoT-technologie”.

“Na ons idee verder te hebben uitgewerkt, hebben we de Wageningse Universiteit & Research (WUR) verzocht een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Deze bevestigde dat er inderdaad voldoende lucht door de kaskolom getransporteerd kan worden om een significante bijdrage te kunnen leveren aan het kasklimaat.

“Door toevoeging van kleine in de kaskolom geïntegreerde ventilatoren werd het dus mogelijk om droge lucht van boven het scherm effectief te verplaatsen. Omdat deze ventilatoren in elke kolom geïntegreerd worden, ga je nadenken over de invloed die dat zou kunnen hebben op het moment dat je deze met behulp van slim geplaatste sensoren geheel onafhankelijk laat functioneren”.

Welke stappen hebben jullie daarna genomen?
“We hebben het octrooi geregeld en zijn gaan experimenteren met diverse ventilatoren, sensoren en vormen van communicatie. Een zoektocht die ons veel nieuwe kennis heeft opgeleverd en op basis waarvan wij, met behulp van een single board computer en 3D-prints, onze eerste prototypes hebben gebouwd.”

Met deze prototypes hebben de mannen van Caeli™ diverse tests gedaan in een operationele paprika- en tomatenkas. “In deze kas hebben wij met zo’n twintig prototypes drie maanden lang diverse tests uitgevoerd, waaronder een rooktest. Dankzij deze rooktest hebben we kunnen aantonen dat het verdelen van lucht middels veel kleine ventilatoren erg goed werkt”.

Het principe werkt erg goed, maar hoe tonen jullie dat aan?
“We hebben een Cloud-server gehuurd waarop software is geïnstalleerd waarmee de ventilatoren aangestuurd worden en de data gelogd . De temperatuur- en vochtverschillen in de kas worden middels grafieken en een ‘heatmap’ zichtbaar gemaakt. Door handmatig de toerentallen van de individuele ventilatoren aan te sturen hebben we aangetoond welke invloed er op het kasklimaat kan worden uitgeoefend. Daarna is een algoritme geschreven waarmee de ventilatoren automatisch het gewenste toerental aannemen. Door de meetgegevens te vergelijken werden de resultaten zichtbaar.”

Wat waren de resultaten?
“We leerden dat het in de praktijk mogelijk is het kasklimaat positief te beïnvloeden. We hebben aangetoond hoe de sensordata en luchtstromen gebruikt kunnen worden om automatisch het kasklimaat te verbeteren, zonder daarbij gebruik te maken van andere systemen en menselijke handelingen. Het resultaat was zo veel belovend dat er een vervolg moest komen.”

En hoe dan verder?
Wat nog volgt is een wat langer optimalisatietraject, misschien wel een beetje vergelijkbaar met de toepassing van ledlampen. “Met de klimaatkolom leveren we het gereedschap, maar hoe dit gereedschap optimaal benut kan worden voor het verder verbeteren van de teeltkwaliteit en de teeltopbrengsten, is een vraag die we verder met teeltdeskundigen beantwoorden”.

“Voor nu hebben we in samenwerking met een ontwerpbureau en elektronicapartner een marktwaardig product uitgewerkt. Met dit product gaan we nu een langere testperiode in met o.a. een pilotproject waarin meer dan 300 units worden geplaatst. Over deze pilot zullen we alle geïnteresseerden op de hoogte gaan houden middels onze nieuwsbrieven. Heb jij je er al voor ingeschreven?

Voor meer informatie:
Caeli
Hagemanstraat 66
2691 WR  ’s-Gravenzande
+31 (0)6 8395 4235
info@greenhouse-climate.com
www.greenhouse-climate.com 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven