Nederland richt pijlen op ontwikkeling plantaardig uitgangsmateriaal Ethiopië

Het nieuwe Ethiopia–Netherlands Seed/Potato Partnership is in september 2021 getekend en gaat dit jaar van start. Het Landbouw-team van de Nederlandse ambassade in Addis Abeba ziet een rol voor haar weggelegd door het Nederlands agrobedrijfsleven volop te informeren over het nieuwe Partnership en waar mogelijk te betrekken bij de geplande activiteiten, zo vertelt men op Agroberichten Buitenland. 

Daarnaast is het streven om het Ethiopische ministerie van Landbouw en haar diensten te ondersteunen op het terrein van onder andere kwekersrecht, testen en registreren van nieuwe variëteiten, kwaliteit en fytosanitair.

In augustus bezocht een Ethiopische expertdelegatie Nederland om kennis en ervaring te delen en liet het ministerie LNV een marktstudie uitvoeren over Plantaardig Uitgangsmateriaal in Ethiopië.

Seed/Potato Partnership
Het doel van het Ethiopia–Netherlands Seed/Potato Partnership (onder de paraplu van SeedNL) is om in het kader van voedselzekerheid het marktsegment plantaardig uitgangsmateriaal in Ethiopië verder te helpen ontwikkelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, als belangrijke financier, is nauw betrokken bij de uitvoering van het Partnership dat zich richt op aardappelen, groenten, fruit en een aantal belangrijke akkerbouwgewassen.

Nederlandse agrobedrijven actief in dit segment, sectororganisaties, kennisinstellingen, keuringsdiensten en de overheid en haar diensten hebben volgens het ministerie veel te bieden als het gaat om hoogwaardig(e) zaaizaden, kweek-/stekmateriaal, pootaardappelen en ander plant materiaal en ook als het gaat om technologie, kennis, training en dienstverlening.

Marktonderzoek Uitgangsmateriaal
Op initiatief van het Landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Ethiopië en met financiering van het ministerie van LNV werd in de eerste helft van 2021 een marktstudie uitgevoerd over de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen rond plantaardig uitgangsmateriaal in Ethiopië. De studie heeft een zakelijk (B2B) component en een overheid (G2G) component en geeft daarmee inzicht in zowel het zaken doen in Ethiopië als mogelijkheden voor bilaterale samenwerking tussen Ethiopië en Nederland. De studie richt zich in het bijzonder op plant lab tissue, groenten zaden en stekken, pootgoed en aardappelzaad, stekmateriaal voor zacht fruit en sierteelt. Hieronder volgt een selectie van GroentenNieuws (alle inzichten op Agroberichten Buitenland) van de belangrijkste resultaten en conclusies van de onlangs gepubliceerde marktstudie.

Laboratorium plant tissue
Ethiopië telt een aantal plant tissue laboratoria, waarvan de meeste gefinancierd door de overheid. Slechts een paar bedrijven zijn gestart op commerciële basis. Het “Dessie Tissue Culture Centre” (DTCC) in South Wollo, is in 2020 en 2021 één van de meest actieve laboratoria. Het lab heeft een capaciteit van circa 20 miljoen planten per jaar en werkt aan haar ISO accreditatie. De markt voor in vitro planten in Ethiopië is echter nog beperkt en de commerciële vraag komt vooralsnog met name van de aardappel- en fruittelers. Zij willen namelijk starten met gezond uitgangsmateriaal.

Groenten
Twee multinationals zijn momenteel betrokken bij de productie van groenten zaaizaden. Hun gezamenlijke export bedraagt circa 1 miljoen euro, maar het streven is deze exportwaarde te verhogen naar 5 miljoen euro in 2025.  Zo produceert “Agro-Ecologically Ethiopia” zaadmateriaal van de soorten Solanum (tomaat en paprika) en Cucurbitaceae (o.a. komkommer en meloen). Er is zeker ruimte voor meer (buitenlandse) investeringen in zaaizaad productie in Ethiopië, wat ook belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het marktsegment uitgangsmateriaal in het land.

De totale Ethiopische import van groenten zaden bedroeg in 2020 circa 12 miljoen euro. Nederland en Israël leveren ruim 85 procent van deze invoer van betere variëteiten zaaizaad. Met hulp van het door ons land gefinancierde Tuinbouw programma “Horti-LIFE” en zgn. “Farmer Field Schools” wordt een opbrengststijging van maar liefst 40 procent bereikt. Ethiopië biedt mogelijkheden voor producenten en leveranciers van groenten zaden.

Echter er spelen twee kwesties die de handel in zaaizaden momenteel onder druk zetten. Allereerst het gebrek aan harde valuta om zaaizaden te kunnen importeren. De vraag naar geïmporteerde hybride zaden in Ethiopië wordt geschat op 24 miljoen euro, terwijl de werkelijke invoer de helft (12 miljoen euro) bedraagt. De tweede kwestie en uitdaging betreft het testen en geregistreerd krijgen van nieuwe rassen/variëteiten. Dit proces verloopt niet altijd soepel. Het goede nieuws is dat het ministerie van Landbouw in Addis nu werkt aan een herziening van beleid en overweegt een onafhankelijke uitvoerende dienst op te zetten.   

Het gebruik van stekmateriaal voor groententeelt, in het bijzonder voor tomaten en paprika, is vrij gebruikelijk in Ethiopië. Het Oost-Afrikaanse land telt momenteel 4 grote kwekers, allen gesitueerd in de “Central Rift Valley” van Debre Zeyt tot Ziway. De totale capaciteit van de vier kwekerijen wordt geschat op 300 miljoen stekken per jaar; waarvan nu ongeveer twee derde in productie is. Het marktpotentieel voor groenten stekmateriaal in Ethiopië wordt op ruim het dubbele geraamd, namelijk 625 miljoen stekken.

Kansen liggen vooral buiten de “Central Rift Valley” in de omgeving van onder andere Arba Minch, Bahir Dar en Dire Dawa, door transportkosten te reduceren. Zoals eerder al vermeld is de grootste uitdaging voor kweekers het verkrijgen van voldoende zaaizaad.    


Ethiopische kweker van kweekmateriaal voor fruit

Zachtfruit
De teeltomstandigheden van aardbeien, bramen en frambozen in Ethiopië is uitstekend en in het bijzonder in de “Rift Valley”, maar ook in de hoger gelegen regio’s ten noorden en westen van de hoofdstad Addis Abeba. Ethiopië heeft goede lijnverbindingen met Europa, Midden-Oosten en met landen op het Afrikaanse continent en de internationale prijzen van zacht fruit zijn hoog.

De teelt van met name aardbeien is de afgelopen jaren dan ook aanzienlijk gegroeid en de export steeg in vijf jaar van één miljoen US$ in 2015 naar vijf miljoen US$ in 2020. Het overgrote deel van het stekmateriaal komt uit Israël. De teelt van zacht fruit verdient meer onderzoek naar bijvoorbeeld de meest geschikte variëteiten en teelttechnieken (zoals hydroponics en goten systemen).       

Bron: Agroberichten Buitenland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven