resultaten in cannabis, paprika en tomaat

"Veel rassen presteren gewoon beter onder breed spectrum wit licht"

De resultaten van een reeks meerjarige wereldwijde studies naar de effecten van breedspectrum wit licht op cannabis, Merlice tomaten en paprika's zijn deze maand door Fluence bekendgemaakt.

Recente studies hebben aangetoond dat, hoewel de gevoeligheid van het spectrum afhankelijk is van de cultivar, belichtingsstrategieën met een breed spectrum, waaronder groen licht en andere golflengten die grotendeels ontbreken in spectra met een smalle bandbreedte, de gewasopbrengst, morfologie en algemene prestaties bij geselecteerde cultivars verbeteren in vergelijking met spectra met een smalle bandbandbreedte en een hoge verhouding rode en ver-rode golflengten, stelt de belichtingsproducent.

Betere prestaties gewas
Dr. David Hawley, hoofdwetenschapper bij Fluence: "De resultaten van onze wereldwijde studies tonen aan hoe effectief breedspectrum wit licht kan zijn in het verbeteren van de gewasprestaties voor veel telers over de hele wereld. Bij breedspectrumstrategieën gaat het om balans en flexibiliteit in het spectrum zelf en in de totale teeltaanpak. Hoewel er bepaalde scenario's zijn waarin smalle-bandspectra, of roze licht, zinvol kunnen zijn vanuit het oogpunt van energie-efficiëntie of gewasopbrengst, hebben we ontdekt dat veel cultivars gewoon beter presteren onder brede spectra voor de KPI's (kritieke prestatie indicatoren) waar telers het meest om geven: opbrengst, morfologie en algehele kwaliteit. Ons nieuwste onderzoek geeft ons nieuwe inzichten om de doelstellingen van elke teler te beoordelen, deze doelstellingen af te wegen tegen de unieke financiële, milieu- en energieparameters van een faciliteit, en dan uiteindelijk een op maat gemaakte oplossing voor elke teler af te leiden."

Merlice tomaten
In een gezamenlijke studie met Wageningen University and Research (WUR), geleid door onderzoekers Leo Marcelis en Ep Heuvelink, zijn de verschillen in opbrengst, morfologie, ontwikkeling en kwaliteit geëvalueerd voor Merlice tomaten die zijn geteeld met de VYPR boven belichting-serie onder vier lichtspectra: PhysioSpecTM BROAD R4, PhysioSpecTM BROAD R6, PhysioSpecTM BROAD R8 en PhysioSpecTM DUAL R9B. BROAD R4, R6 en R8 bevatten allemaal een aanzienlijke hoeveelheid groen licht en andere fotosynthetisch actieve golflengten, terwijl DUAL R9B een smalband-spectrum is dat bijna geen groen licht bevat.

Naarmate de onderzoekers de verhouding van rood licht in het totale spectrum verhoogden, registreerden ze een lineaire afname van de opbrengst. Vergeleken met spectra met hogere blauwe, rode en ver-rode golflengten, leverde Merlice geteeld onder breder spectrum lampen een toename in vruchtgewicht op van maar liefst 13%. Bij andere tomatencultivars die onder breedspectrumlicht werden geteeld, liep de opbrengst op tot 14%.

Cannabis
Fluence voerde individuele studies uit met respectievelijk de WUR en Texas Original Compassionate Cultivation (TOCC). In de TOCC-studie bestudeerden de onderzoekers de respons van Type I, Type II en Type III cannabis op breedspectrum R4, R6 en R8 onder hoge PPFD. In elk geval genereerde breedspectrum R4 het meeste drooggewicht per plant. Bij Type I-cannabis leverde PhysioSpecTM BROAD R4 een 17% hogere opbrengst op dan de spectrale oplossing R6, die daarna de hoogste opbrengst opleverde. Cannabis geteeld onder breedspectrum R4 verbeterde ook aanzienlijk in morfologisch opzicht in vergelijking met planten geteeld onder R6 of R8. Planten geteeld onder breed-spectrum R4 waren vrij van verbleking in hun bovenste toppen, een ontwikkeling die typisch optreedt bij planten geteeld met een hogere fractie rood licht.

In de WUR-studie ontdekten de onderzoekers dat bij sommige cultivars het gehalte aan monoterpeen en cannabinoïden, waaronder THC, CBD en CBG, significant omgekeerd evenredig is met de fractie van rood licht in het teeltspectrum. Bij deze cultivars induceerde R4 een toename van 20% in cannabinoïde verbindingen in vergelijking met spectra met rood licht verhoudingen tot 90% of meer.

Hawley: "De resultaten van de TOCC- en WUR-intensiteits- en spectrumstudies zijn om twee redenen belangrijk voor cannabistelers. Ten eerste is er zelden een scenario waarin zij cannabis zouden moeten telen onder een lage PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density). Ons onderzoek blijft benadrukken hoe veel gunstiger het is om cannabis te telen onder hogere PPFD's.

Ten tweede, let op je rood licht-verhouding. Er zijn een paar zeer specifieke cultivars en teeltsituaties die baat kunnen hebben bij smalbandige of hoge rood/ver-rood en blauwe golflengtes. Maar het kan ook nadelige effecten hebben op het cannabinoïde gehalte, de terpeenverhoudingen, de opbrengst en de morfologie en het zou het risico van significante verbleking van het bladerdak verhogen. Daarom raden we over het algemeen aan om cannabis met een breed spectrum te telen onder een hoge PPFD."

Paprika
Fluence voerde ook studies uit met paprika's in het Harrow Research and Development Centre in Ontario, Canada onder leiding van Dr. Xiuming Hao en Dr. Jason Lanoue. Uit het gezamenlijke onderzoek naar paprika's bleek dat de vruchtkwaliteit bij de cultivars Gina en Eurix significant toenam onder breedspectrumbelichting. Paprika's die werden geteeld onder breedspectrumlicht namen gemiddeld tot 15%  in grootte toe in vergelijking met paprika's met meer blauwe en rode golflengtes. Ook het drogestofgehalte, dat in hoge mate verband houdt met de vruchtkwaliteit, nam toe bij toenemend groen licht. Er werd ook vastgesteld dat breedspectrum belichtingsstrategieën de consistentie van week tot week teelt bewezen door het nivelleren van een traditioneel flush-gevoelige gewascyclus.

Voor meer informatie:
Fluence
www.fluence.science


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven