Ctgb neemt maatregel tegen stapelen gewasbescherming

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft ingestemd met een restrictie op het gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat of chlorantraniliprole. Het besluit werd op 28 juli jongstleden genomen.  

‘Stapelen’ houdt in dat op een perceel eerst één middel wordt gebruikt tot het maximale aantal toepassingen is bereikt en daarna nog een ander middel met dezelfde werkzame stof en voor dezelfde toepassing. Deze hogere toepassingsfrequentie en dosering worden niet beoordeeld bij de toelating van het individuele middel.

Onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) laat zien dat dit ongewenste milieueffecten kan hebben, met name voor oppervlaktewater en daarin aanwezige dieren, zo stelt het Ctgb.

Geen gevolgen voor middelenpakket
De maatregel geldt voor vier stoffen waarvan het toelatingscriterium – de concentratie in het oppervlaktewater - relatief vaak en ver werd overschreden. De aanvullende restrictiezin luidt: ‘Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van stof x in [bedekte/onbedekte] teelten geldt een totale dosering van maximaal [y] kg werkzame stof per hectare per 12 maanden.’

Het onderscheid hierin tussen bedekte en onbedekte teelten bleek praktisch nodig vanwege het verschil in maximale dosering tussen beide teelten. De zin is nu toegevoegd aan het wettelijk gebruiksvoorschrift van veertien middelen (negen moedertoelatingen, vijf afgeleide toelatingen) op basis van de genoemde stoffen. Het aangepaste gebruiksvoorschrift van deze middelen wordt opgenomen in de toelatingendatabank van het Ctgb. Individuele middelen worden door deze stapelmaatregel niet verboden of ingeperkt. Het middelpakket wordt dus niet kleiner.

Minister verzoekt om Europese aanpak
Eerder ging het College akkoord met het voorstel dat de basis vormt voor deze maatregel. Vorig jaar is die beleidsaanpassing geconsulteerd op de Ctgb-website. Daarop kwamen van 17 instanties reacties binnen die elders op deze website zijn na te lezen. Enkele maanden geleden heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over dit besluit. Inmiddels heeft zij de Europese Commissie verzocht om te komen tot een geharmoniseerde aanpak tegen het gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Bron: Ctgb


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven