ZLTO pleit voor positieve prikkel kassenbouw Noord-Brabant

De afgelopen twee maanden lag een ontwerp Omgevingsverordening voor Noord-Brabant ter inzage. Daaruit bleek dat er kansen voor solitair en ondersteunend glas blijven in de provincie. Dat ziet ook ZLTO, dat vorige week een zienswijze indiende, met daarin nog wel enkele op- en aanmerkingen, o.a. over de bouw-sloop-regeling voor kassen. 

In de verordening staan volgens ZLTO enkele belangrijke wijzigingen. Eén daarvan voor alle agrarische sectoren is de invoering van de bouw-sloop-regeling. Daarnaast is een verruiming opgenomen voor de maximale grootte van bouwvlakken.

ZLTO is positief over de grotere ontwikkelingsruimte voor bedrijven die zo ontstaat, zoals bouwmogelijkheden voor kassen. Maar heeft wel moeite met bepaalde voorwaarden die hier aan worden gesteld. Zo wordt de bouw-sloop-regeling verplicht bij het vergroten van een bouwvlak. ZLTO wil dat de bouw-sloop-regeling pas wordt toegepast bij bouwvlakken die groter worden dan de bestaande maximum maten. Dan is het een positieve prikkel.

Teeltbedrijven
Wat teeltbedrijven betreft is een groot deel van de wijzigingen in lijn met onze ‘Visie glastuinbouw en TOV Noord-Brabant’, stipt ZLTO aan. De belangenbehartiger is er blij mee, maar heeft wel suggesties gedaan voor verbetering van de regels.

Alle punten die ZLTO maakt staan opgesomd op de website van de belangenbehartiger. Hieronder de 'glastuinbouwpunten'.

  • De bouw-sloop regeling mag pas van toepassing worden bij vergroting van bouwvlakken boven de bestaande maximum maten in de interim omgevingsverordening.
  • De glastuinbouwconcentratiegebieden moeten daadwerkelijk beschikbaar gemaakt worden voor glastuinbouw. Hier moeten geen nieuwe functies worden toegelaten, behalve als die zijn verbonden aan een glastuinbouwbedrijf of die ondersteunen.
  • De provincie moet de regie nemen om glastuinbouwconcentratiegebieden te (helpen) ontwikkelen, in het bijzonder in relatie met kansrijke omgevingsfactoren, zoals bronnen van warmte en/of CO2.
  • Nieuwvestiging van één of meerdere glastuinbouwbedrijven moet mogelijk zijn op een locatie naast een restwarmtebron, wanneer deze restwarmte wordt benut.
  • Verplaatsing van een solitaire glastuinbouwlocatie moet mogelijk zijn als dit past binnen de omgeving
  • Teeltondersteunende voorzieningen moeten mogelijk gemaakt worden in de bedrijfsvoering van een moderne tuinder, mits behoorlijk passend in het landschap. In het beleid moet ruimte komen om permanente teeltondersteunende voorzieningen tegen een bestaand bouwvlak te realiseren. Een weg of watergang tussen bouwvlak en permanente teeltondersteunende voorzieningen moet hierbij geen beperking meer vormen.
  • ZLTO vindt het belangrijk dat de zonneladder wordt toegepast en dat de provincie daar voldoende op stuurt. Als er dan toch gekozen wordt voor agrarische percelen moet voorkomen worden dat de landbouwstructuur wordt aangetast.

Bron: ZLTO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven