Canadese studie toont 'dramatisch effect' gewasbeschermingsmiddel op bijen

Een gewasbeschermingsmiddel dat wordt gebruikt om plagen op pompoenen en courgettes te bestrijden, belemmert in aanzienlijke mate de voortplanting van op de grond nestelende bijen, de waardevolle bestuivers voor vele voedingsgewassen, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Guelph.

Uit deze allereerste studie naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op grondbroedende bijen in de praktijk bleek dat vrouwelijke moerasbijen die aan imidacloprid werden blootgesteld 85% minder nesten groeven, minder stuifmeel verzamelden van bloemen van gewassen en 89% minder nakomelingen voortbrachten dan niet-blootgestelde bijen.

Gestage vermindering
"Omdat ze geen nesten maken en geen stuifmeel verzamelen, kunnen ze geen nakomelingen grootbrengen," zei Dr. Susan Willis Chan, een post-doc in de School of Environmental Sciences (SES), die de studie uitvoerde met Nigel Raine. "Dat betekent dat aan imidacloprid blootgestelde populaties zullen afnemen."

Neonicotinoïden (of neonics) zijn neurotoxische insecticiden die insecten doden door hun zenuwstelsel aan te tasten, waardoor het leren, foerageren en navigeren bij veel soorten bijen wordt beïnvloed. Imidaclopride wordt gebruikt bij de bestrijding van komkommerkevers, de meest schadelijke plaag voor pompoenen en courgettes. 


Een van de met netten overdekte tunnels met pompoenplanten waar de bijen aan werden blootgesteld

Vele soorten bodembijen, waaronder de struikbij, zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van talrijke fruitsoorten, groenten en oliehoudende gewassen in Noord-Amerika, aldus Chan. "Solitaire bodemnestbijen maken ongeveer 70 procent van de bijensoorten uit. Het is een heel belangrijke ecologische groep en ook heel belangrijk voor de bestuiving van gewassen."

Lange termijn effect
"Deze grondbewoners worden echter vaak over het hoofd gezien wanneer het gaat om de evaluatie van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bestuivers," voegde zij eraan toe.

De studie omvatte drie jaar toezicht op het foerageer- en nestgedrag van bijen. Om de omstandigheden in het veld na te bootsen, hield Chan de bijen in met gaas overdekte behuizingen die toch blootgesteld konden worden aan zon en regen en andere omgevingsfactoren. Ze paste gewasbeschermingsmiddelen toe op een manier die het werkelijke gebruik op de velden van telers weerspiegelt.

Chan testte drie behandelingen met insecticiden: het neonicum imidacloprid dat bij het planten op de grond werd aangebracht; het neonicum thiamethoxam dat als zaadbehandeling werd toegepast; en een antranilicumdiamide (een opkomend niet-neonicum insecticide) dat op groeiende planten werd gespoten. Een vierde groep zonder insecticiden diende als controle.


Dr. Susan Willis Chan en Dr. Nigel Raine

Door de bijen drie jaar lang te bestuderen, kon het team de effecten op langere termijn van blootstelling aan imidacloprid op verminderde nestbouw, foerageergedrag en nakomelingen aantonen. Bijen die pompoenplanten bezochten die met antranilicumdiamide waren behandeld, verzamelden aanzienlijk minder stuifmeel dan bijen in de controlegroep, maar hadden niet minder nesten of nakomelingen. Chan zag geen meetbare effecten van de zaadbehandeling met thiamethoxam op de stuifmeeloogst, de nestbouw of de productie van nakomelingen.

Alternatieven
"Telers en regelgevers moeten kijken naar alternatieven voor de toepassing van imidacloprid op de bodem voor de bestrijding van plagen op pompoenen," aldus Chan. "Mijn aanbeveling aan pompoentelers is om geen imidaclopride op de bodem te gebruiken om hun bijen gezond te houden."

Raine stelt dat het waarschijnlijk is dat andere solitaire, grondnestelende bijensoorten ook worden getroffen. Hij merkte op dat ook andere grondnestelaars in akkers leven en zegt: "Het soort effecten van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in de bodem dat we in deze studie hebben gezien, kan ook vele andere soorten wilde bijen treffen."

Volgens hem wordt in de huidige regelgeving voor bestuivers van insecten geen rekening gehouden met de risico's van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem. "Onze resultaten maken duidelijk waarom dit zou moeten veranderen om de risico's beter te karakteriseren voor de vele bijensoorten die een groot deel van hun leven in de bodem doorbrengen."

Gezien het belang van bestuivende insecten voor de teelt van gewassen, zegt Chan: "Telers moeten hun gewassen beschermen tegen ongedierte, maar ze moeten ook absoluut de bestuivers beschermen tegen de onbedoelde effecten van gewasbeschermingsmiddelen."

Over imidacloprid zegt Chan: "De gegevens over dit specifieke product zijn zo duidelijk dat er geen twijfel mogelijk is over wat er moet gebeuren. We moeten iets anders vinden."

Lees het volledige onderzoek op www.nature.com.

Voor meer informatie:
University of Guelph
www.uoguelph.ca


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss

© GroentenNieuws.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven