Zuiveringscollectief Bommelerwaard goed op schema

In de Bommelerwaard hebben de kwekers gekozen voor een collectieve aanpak om aan de waterzuiveringseisen te voldoen, waarbij al het afvalwater wordt gezuiverd bij de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Zaltbommel. Volgens planning wordt de installatie eind dit jaar opgeleverd, in gebruik name volgt dan in januari 2021, mooi op tijd omdat collectieve tot 1 januari 2021 uitstel kregen om aan de regels te voldoen.

Het kwekerscollectief ziet collectief zuiveren als de beste oplossing om geen middelen meer te lozen in de Afgedamde Maas waar drinkwater wordt gewonnen. Daarnaast worden ook de meststoffen (verplicht vanaf 2027) uit het water gehaald. Vanaf de start doen ruim vijftig bedrijven mee met gezamenlijk 245 ha glas.

Het systeem bestaat uit een aantal onderdelen: buffertanks op de bedrijven, specifiek tuinbouwriolering en de centrale zuiveringsinstallatie.

Riolering
Er moet een speciale tuinbouwriolering worden aangelegd omdat de bestaande rioleringscapaciteit niet aanwezig is, niet is bedoeld voor bedrijfsafvalwater en sowieso te klein is. Gemeente Zaltbommel is opdrachtgever voor de aanleg van de ca 35 km verzamel-riolering. De aanleg werd gestart in april dit jaar, waarna in mei de eerste 2,5 kilometer leiding was gelegd. De deelnemende kwekers betalen de investering in 12 jaar terug.

De aanleg is een complexe operatie door onder andere kruisingen met een spoorlijn, A2 en de Meidijk. De aanleg is dit voorjaar gestart en door een goede afstemming tussen betrokken partijen verlopen de werkzaamheden volgens plan.

De komende weken zullen de pompkasten onder stroom worden gezet, waarna de software geïnstalleerd en getest kan worden. Hierna volgt de laatste periode van testdraaien met de pompen. Door middel van telemetrie kunnen de pompen op afstand aangestuurd worden. 

Zuiveringsinstallatie
De centrale zuivering wordt gebouwd en beheerd door Waterschap Rivierenland. Er is voor gekozen om een bestaand gebouw te benutten. Het tuinbouw-afvalwater komt via de verzamelleiding binnen bij een 500 M3 bufferruimte. Tevens is hier een aansluiting aanwezig voor eventuele aanvoer per tankwagen. Van hieruit wordt het afvalwater gezuiverd in 10 parallel geplaatste zuiveringsinstallaties waar de gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijderd worden.

Het betreft hier BZG (Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw) goedgekeurde standaard- installaties met een capaciteit van 12,5 m3/uur; er is ruimte om bij groei van het areaal installaties bij te plaatsen. 

Na zuivering op gewasbeschermingsmiddelen wordt het water in het reguliere zuiveringsproces van de RWZI gebracht, waar de meststoffen uit het water worden gehaald. De bouw en installatie van het geheel is in volle gang. Volgens planning wordt de installatie eind dit jaar opgeleverd.

Op tijd in gebruik
De planning is erop gericht op het geheel in januari in gebruik te nemen. Dit zal in aanvang afstemming vragen tussen alle betrokken partijen. De hoeveelheid afvalwater zal immers fluctueren als gevolg van meerdere omstandigheden. De buffercapaciteit in het systeem, de telemetrie om pompen aan te sturen en de flexibiliteit om meerdere zuiveringsunits in te zetten biedt mogelijkheden om hier op in te spelen.

Er wordt aan gewerkt om het proces van aanleg van de riolering op film vast te leggen. In het Brabants Dagblad geeft Erik de Pooter van het Waterschap Rivierland alvast tekst en uitleg.

Bron: Glastuinbouwpact Bommelerwaard


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven