"geen andere keus door gebrek aan perspectief"

CLG Geothermie BV vraagt faillissement aan

Directie en aandeelhouders van Californië Lipzig Gielen Geothermie hebben faillissement aangevraagd voor de geothermie bv in Grubbenvorst. Na twee jaar stilstand, het gevolg van een lichte beving nabij de aardwarmte-installatie waardoor de installatie sindsdien stilligt, ziet men geen andere keus, zo valt te lezen in een verklaring. Op de korte of middellange termijn is geen zicht hervatting en herstel van inkomsten. 

Andere bodem
In Grubbenvorst werd in 2015 een aardwarmteproject gerealiseerd. Twee putten van ruim 2 kilometer diep zorgden daar voor de verwarming van circa 40 hectare kassen. Anders dan in de rest van Nederland, waar aardwarmteprojecten worden geboord naar poreuze zandstenen, werden deze putten geboord naar bestaande breuken in rotsachtige formaties, omdat daar veel toestroming van warm water werd verwacht. Een lichte beving op 6 km diepte in de nabijheid van de aardwarmte-installatie in september 2018 zorgde ervoor dat het project tot vandaag de dag stilligt.

SodM wil 100% zekerheid
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het bevoegd gezag voor alle mijnbouwactiviteiten in Nederland, was aanvankelijk enthousiast, blikt CLG terug. Alle vergunningen voor de boringen en later de winning van aardwarmte zijn beschikbaar en onherroepelijk. De lichte beving, die geen schade opleverde, veranderde de situatie.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de toezichthouder op alle mijnbouwactiviteiten in Nederland, stelde dat op basis van het onderzoek niet 100% zeker is uit te sluiten dat deze beving is veroorzaakt door de winning van aardwarmte. Om die
reden kan zij niet instemmen met het hervatten van de winning.

Verzoek om winning te hervatten
CLG heeft in april 2019 bij het Ministerie verzocht om toch in te stemmen met het hervatten van de productie waarvoor een uitgewerkt winningsplan werd ingediend. Dit verzoek ging vergezeld van een uitgebreide risicoanalyse, waaronder een extern onderzoek naar de beving met als conclusie dat er waarschijnlijk geen relatie ligt met het winnen van aardwarmte.

De bijbehorende seismische risicoanalyse gaf aan dat de risico’s op nieuwe en vooral grotere bevingen klein zijn, zeker in combinatie met het intensiveren van het reeds bestaande monitoringsnetwerk dat
vroegtijdig reeksen van bevingen kan waarnemen.

Formeel besluit blijft te lang uit
Het Ministerie heeft in december 2019 aangegeven vóór 1 oktober 2020 formeel te beslissen op het verzoek. Op dit moment is echter nog geen ontwerpbesluit beschikbaar, waardoor er nog geen zicht
is op een formeel besluit. Overleg met SodM en het Ministerie lijkt te bevestigen dat de beoogde instemming ook niet gaat komen.

Hoofdoorzaak hiervan is dat men de risico’s op vervolgbevingen bij
deze specifieke locatie in de nabijheid van bestaande breuken in de ondergrond, niet volledig denkt te kunnen uitsluiten. Gevolg is dat CLG geen zicht heeft op herstel van inkomsten op
korte of middellange termijn en faillissement hebben aangevraagd.

Beraden op alternatief
De tuinbouwbedrijven die werden verwarmd door het aardwarmteproject verwarmen hun kassen de laatste twee jaar weer met warmtekrachtinstallaties waarmee zij met behulp van aardgas naast warmte ook elektriciteit en CO2 produceren. Zij beraden zich, samen met de provincie Limburg en brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland, op de ontstane situatie en de mogelijkheden om op
termijn hun bedrijven van duurzame warmte te voorzien.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven