Gemeente Westland start verkenning Floragebied Naaldwijk

Gemeente Westland gaat de mogelijkheden onderzoeken om het gebied rond de veiling en het World Horti Centre (WHC) in Naaldwijk anders in te richten. Op 30 september en 1 oktober vonden de (online) startbijeenkomsten hierover plaats met onder andere de raad, stakeholders, omwonenden en andere geïnteresseerden. Daaruit bleek al dat er nog weinig concreet is.

Vragen die besproken werden, waren: Hoe kunnen wij de positie van Westland als internationaal koploper in de glastuinbouw versterken? En welke mogelijkheden biedt de herontwikkeling nog meer?

Ook roept de gemeente iedereen op om actief mee te denken over de toekomstige invulling van het Floragebied.

Dé Greenport van morgen worden
Burgemeester Bouke Arends: “Met haar innovatieve glastuinbouwcluster vormt de gemeente Westland een belangrijke economische motor voor Nederland. Westland en tuinbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel inwoners van Westland hebben een baan in de tuinbouwsector of in een van de vele bedrijven die aan de tuinbouwsector leveren. Maar wat voor vandaag geldt, hoeft niet automatisch ook morgen zo te zijn.”

Wethouder Albert Abee vult aan: “De wereld om ons heen verandert. Dit betekent ook dat we te maken krijgen met andere maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op het gebied van voedselvoorziening, klimaat, mobiliteit en woningbouw. Als gemeente zijn we ons daar volop van bewust en stellen ons daarom ook de vraag hoe we – met onze partners – invulling kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van het Westland als dé Greenport van morgen.”

Kansen benutten
Het moment om deze invulling te verkennen is nú. “We willen Westland positioneren als dé wereldwijde koploper in de glastuinbouw en inzetten op een verdere ontwikkeling van de campus rond het WHC. Tegelijkertijd vinden er andere bewegingen plaats, namelijk de herontwikkeling van het veilingterrein van Royal FloraHolland waardoor er ruimte vrijkomt en wordt er in regionaal verband gesproken over de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer. Dit biedt mogelijkheden voor de Westlandse economie én samenleving” aldus burgemeester Arends.

Het versterken van de kennis en innovatie infrastructuur van de glastuinbouwsector in het Westland is al langer een belangrijke speerpunt van het gemeentelijk beleid. Wethouder Abee: “Samen met stakeholders, inwoners, gemeenteraad en andere geïnteresseerden willen we het komende jaar verkennen welke kansen zich voordoen in het Floragebied, op het gebied van economie, mobiliteit, woningbouw en (groen)voorzieningen. Samen maken we van Westland een gemeente die antwoorden biedt op de vragen van morgen.” Maar hoe dat er precies uit komt te zien, staat nu nog niet vast.

Zorgvuldig participatietraject
Burgemeester Arends: “We moeten in programmatische schetsen denken en nog niet in concrete invullingen. We hechten veel waarde aan een zorgvuldig participatietraject waarbij we actief de wensen en ideeën ophalen bij ondernemingen, inwoners en andere stakeholders.” Naar verwachting wordt eind dit jaar de eerste verkenning op hoofdlijnen afgerond en start begin 2021 een zorgvuldig participatietraject. Medio 2021 verwacht de Westlandse gemeenteraad een besluit te nemen over de concrete mogelijkheden die de verkenning biedt.

Investeren in een sterke economie
Met de verkenning van de herontwikkeling van het Floragebied zet Westland in op een sterkere economische structuur, beter openbaar vervoer, baanbehoud, goede publieke voorzieningen en een prettigere leefomgeving nu en straks. De pijlers vanuit de programmabegroting 2021-2024.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven