Uitkomsten digitale ledenenquête Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming

LTO Nederland heeft de laatste twee weken van augustus een digitale ledenenquête over het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming gehouden. 1073 leden namen deel. Uit de enquête blijkt dat boeren en tuinders het eens zijn met de inzet en randvoorwaarden van LTO Nederland, en dat men een goed uitvoeringsprogramma belangrijk vindt voor de toekomst van de sector. LTO Nederland bespreekt de uitkomsten in de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming en zal dan een formeel besluit nemen.

De digitale ledenenquête is uitgezet onder leden van LTO Nederland met een hoofd- of nevenactiviteit in de sectoren akkerbouw, vollegronds groenteteelt, bomen, vaste planten, zomerbloemen en paddenstoelen. Andere sectoren gaven de achterbanraadpleging via de eigen (vaktechnische) organisatie gestalte.

Brede steun inzet LTO
Leden werd gevraagd of zij zich konden vinden in de prioriteiten en randvoorwaarden van LTO Nederland bij het uitvoeringsprogramma, die zijn terug te lezen in dit factsheet. De prioriteiten worden breed onderschreven, blijkt uit de enquête. Bij alle sectoren gaf zo’n 90 – 95 procent van de respondenten aan het eens te zijn met deze speerpunten. Datzelfde gold voor de randvoorwaarden: 91 – 96 procent is het eens met de voorwaarden die LTO stelt. De behoefte aan een uitvoeringsprogramma is ook breed: zo’n 85 – 93% van de leden van de verschillende sectoren deelt die wens.

Bij de enquête was ook de ruimte om eigen zorgen en aandachtspunten mee te geven. Veel leden maakten hier gebruik van. Er waren twee gemene delers die bij alle sectoren terugkwamen. Het belang van de korte termijn: telers moeten ook vandaag een gezond gewas kunnen telen. En het economisch perspectief: extra inspanningen moeten beloond worden en telers verwachten een gelijk speelveld in de markt. LTO Nederland neemt deze punten nadrukkelijk mee in haar besluit over het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming.

Akkerbouw
Verder gaven akkerbouwers aan dat, om het Uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren, perspectief nodig is voor zowel de korte termijn als de lange termijn. Voor de korte termijn is het belangrijk dat ze kunnen blijven beschikken over gewasbeschermingsmiddelen voor de teelt van gezonde en veilige gewassen, die net als nu hun weg vinden in binnen- en buitenland. Dit geldt voor zowel de grote en voor de kleine teelten. Voor de lange termijn, om minder afhankelijk te zijn van gewasbeschermingsmiddelen, is het belangrijk dat er resistente rassen komen. Om dit te realiseren zijn moderne veredelingstechnieken als CRISPR-CAS nodig. Nederland is onderdeel van internationale, open economie, dus er moeten gelijke regels gelden binnen de EU en daarbuiten (handelsakkoorden). Denk hierbij aan middelen die gebruikt mogen worden bij importproducten.

Vollegronds groenteteelt
Vollegronds groentetelers gaven aan dat het verdienmodel voor de sector voorop moet staan. Wanneer inspanningen niet beloond worden is het voor hen zeer lastig om duurzaam te werken. Een gelijk speelveld in Europa is daarvoor van het allergrootste belang. Voor een gezond gewas is ook een gezonde bodem een voorwaarde en voor kleine teelten moet het mogelijk blijven het gewas goed te beschermen. Het UP wordt belangrijk geacht maar daarbij zijn nieuwe veredelingstechnieken van groot belang. En voor het sparen van natuurlijke vijanden moet goed nagedacht worden over welke middelen je in wil zetten.

Bomen, vaste planten en zomerbloemen
Leden vanuit de sector bomen, vaste planten en zomerbloemen vroegen specifiek aandacht en perspectief voor gewasbescherming in de ‘kleine teelten’, de fytosanitaire kwaliteitseisen van afnemers van onze producten, knelpunten in de onkruidbestrijding en de toepassingstechnieken.

Paddenstoelen
Vanuit de leden is aangegeven dat de paddenstoelensector al grote stappen heeft gezet in de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Doordat de hygiëne op een hoog niveau is, is de inzet van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt. Belangrijk is wel dat men ook in 2030 nog middelen beschikbaar heeft. Ook vraagt de sector aandacht voor het probleem dat door vervuiling uit bijvoorbeeld het gebruikte stro residuen in paddenstoelen kunnen ontstaan van middelen die de sector zelf niet inzet.

Vervolg
LTO Nederland bespreekt de uitkomsten van de enquête in de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming en zal dan een formeel besluit nemen, net als de andere betrokken partijen. Het ministerie van LNV zal vervolgens een terugkoppeling geven aan de Tweede Kamer.

Klik hier voor meer informatie


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven